ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 521
Data ogłoszenia
2014-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Monitoring zużycia energii elektrycznej i innych mediów przez jednostki miejskie w okresie od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. (WOU-IV.271.18.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.3 MiB)
 • Formularze (DOC, 108.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 98.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 41.4 KiB)
Lp 522
Data ogłoszenia
2014-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska – Wyszyńskiego – Etap I w Gorzowie Wlkp. [WOU-IV.271.15.2014.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 485.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 106 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (DOC, 323 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu (PDF, 262.6 KiB)
Lp 523
Data ogłoszenia
2014-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie jezdni masą mineralno-asfaltową na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (WOU-IV.271.17.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 708.1 KiB)
 • Formularze (DOC, 167.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 39.8 KiB)
Lp 524
Data ogłoszenia
2014-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa parkingu w rejonie ulicy Dunikowskiego w Gorzowie Wlkp. (WOU-IV.271.14.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.8 KiB)
 • SIWZ część I i część II (PDF, 3.1 MiB)
 • SIWZ część III (PDF, 13.5 MiB)
 • SIWZ część IV (PDF, 7.2 MiB)
 • SIWZ część V (PDF, 108.4 KiB)
 • Załącznik graficzny do projektu nr 1 (PDF, 609.9 KiB)
 • Formularze (DOC, 122 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 125.8 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania - zmodyfikowana Tabela Elementów Rozliczeniowych (PDF, 75 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 47.5 KiB)
Lp 525
Data ogłoszenia
2014-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. (WOU-IV.271.12.2014.IM)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 961.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 433.3 KiB)
 • Formularze (DOC, 357 KiB)
 • Tabela Cen Elementów (DOC, 483.5 KiB)
 • Odzpowiedź na pytania (PDF, 50.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 87.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 61.5 KiB)
Lp 526
Data ogłoszenia
2014-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-27 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycena nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp., Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych lub prawnych, a będących przedmiotem obrotu z Miastem lub Skarbem Państwa (WOU-IV.271.13.2014.IM)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 440.1 KiB)
 • Formularze (DOC, 119 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 94.5 KiB)
Lp 527
Data ogłoszenia
2014-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące wraz ze świadczeniem usług dla ludności w zakresie szaletów miejskich na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularze (DOC, 71 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 528
Data ogłoszenia
2014-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i administracja systemu informatycznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (WOU-IV.271.10.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularze (DOC, 125 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 64.3 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (PDF, 80.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 126.4 KiB)
 • Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 25.02.1014r. (PDF, 39.5 KiB)
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 46.5 KiB)
Lp 529
Data ogłoszenia
2014-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., podległych Jednostek Organizacyjnych oraz miejskich placówek oświatowych. WOU-IV.241.8.2014.AZ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 159.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 5.3 MiB)
 • Zmiana terminu składania ofert (PDF, 38.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie dodatkowe (PDF, 101 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 89.5 KiB)
Lp 530
Data ogłoszenia
2014-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego oraz słupowej stacji transformatorowej, będących na majątku oraz powierzonego w użytkowanie Miastu Gorzów Wlkp. (WOU-IV.271.9.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 100.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt umowy z załącznikami (PDF, 2.9 MiB)
 • Formularze (DOC, 123.5 KiB)
 • Odpoweidź na pytanie (PDF, 48 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 34.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji