ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 641
Data ogłoszenia
2014-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa parkingu w rejonie ulicy Dunikowskiego w Gorzowie Wlkp. (WOU-IV.271.14.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.8 KiB)
 • SIWZ część I i część II (PDF, 3.1 MiB)
 • SIWZ część III (PDF, 13.5 MiB)
 • SIWZ część IV (PDF, 7.2 MiB)
 • SIWZ część V (PDF, 108.4 KiB)
 • Załącznik graficzny do projektu nr 1 (PDF, 609.9 KiB)
 • Formularze (DOC, 122 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 125.8 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania - zmodyfikowana Tabela Elementów Rozliczeniowych (PDF, 75 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 47.5 KiB)
Lp 642
Data ogłoszenia
2014-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. (WOU-IV.271.12.2014.IM)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 961.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 433.3 KiB)
 • Formularze (DOC, 357 KiB)
 • Tabela Cen Elementów (DOC, 483.5 KiB)
 • Odzpowiedź na pytania (PDF, 50.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 87.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 61.5 KiB)
Lp 643
Data ogłoszenia
2014-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-27 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycena nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp., Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych lub prawnych, a będących przedmiotem obrotu z Miastem lub Skarbem Państwa (WOU-IV.271.13.2014.IM)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 440.1 KiB)
 • Formularze (DOC, 119 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 94.5 KiB)
Lp 644
Data ogłoszenia
2014-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące wraz ze świadczeniem usług dla ludności w zakresie szaletów miejskich na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularze (DOC, 71 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 645
Data ogłoszenia
2014-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i administracja systemu informatycznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (WOU-IV.271.10.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularze (DOC, 125 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 64.3 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (PDF, 80.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 126.4 KiB)
 • Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 25.02.1014r. (PDF, 39.5 KiB)
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 46.5 KiB)
Lp 646
Data ogłoszenia
2014-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., podległych Jednostek Organizacyjnych oraz miejskich placówek oświatowych. WOU-IV.241.8.2014.AZ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 159.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 5.3 MiB)
 • Zmiana terminu składania ofert (PDF, 38.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie dodatkowe (PDF, 101 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 89.5 KiB)
Lp 647
Data ogłoszenia
2014-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego oraz słupowej stacji transformatorowej, będących na majątku oraz powierzonego w użytkowanie Miastu Gorzów Wlkp. (WOU-IV.271.9.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 100.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt umowy z załącznikami (PDF, 2.9 MiB)
 • Formularze (DOC, 123.5 KiB)
 • Odpoweidź na pytanie (PDF, 48 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 34.8 KiB)
Lp 648
Data ogłoszenia
2014-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OPRACOWANIE KONCEPCJI FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO BYŁYM ZESPOLE SZPITALNYM PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP., W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ”. (WOU-IV.271.7.2014.AR)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 389.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Wytyczne dla Wykonawców (PDF, 5.9 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 48.3 KiB)
 • Mapa obszaru objętego inwestycją (w kolorze) (PDF, 543 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie oraz zmiana terminu składania ofert (PDF, 153.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 46.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (DOC, 323.5 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 66.9 KiB)
Lp 649
Data ogłoszenia
2014-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe i letnie utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp. [WOU-IV.271.5.2014.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Formularze (DOC, 71.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 45.6 KiB)
Lp 650
Data ogłoszenia
2014-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-28 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycena nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp., Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych lub prawnych, a będących przedmiotem obrotu z Miastem lub Skarbem Państwa (WOU-IV.271.6.2014.IM)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenienie o zamówieniu (PDF, 680.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularze (DOC, 121 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 162.5 KiB)
 • Ponowny wybór wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy (PDF, 51.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji