ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej i Przebudowa ul. Akacjowej [BZP.271.89.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 451.7 KiB)
 • SIWZ cz.I-Instrukcja z załącznikami (ZIP, 10.8 MiB)
 • SIWZ cz.II- dokumentacja techniczna (ZIP, 15.3 MiB)
 • SIWZ cz.III- Projekty Umów (ZIP, 7.3 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 155.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 201.4 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 201.3 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 335 KiB)
 • zam.2 -zm. dokumentacji technicznej (ZIP, 226 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.5 KiB)
 • rozstrzygnięcie zam.cz.1 (PDF, 228.9 KiB)
 • rozstrzygnięcie zam. nr 2 (PDF, 235.7 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2020.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Dokumentacja techniczna- Cz.II (ZIP, 362.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna- Cz.I (ZIP, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna- Cz.III (ZIP, 147.7 MiB)
 • SIWZ (ZIP, 16.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 405.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 288 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (ZIP, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 236.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (3) (ZIP, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.01.20201 r) (PDF, 241.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.01.2021) (PDF, 198.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (27.01.2021) (PDF, 165.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 202.5 KiB)
 • Modyfikacja zapisów SIWZ (PDF, 155.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (4) (ZIP, 657 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.02.2020) (PDF, 239.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 473.7 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 299.8 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Trasy Siedmiu Wzgórz [BZP.271.91.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.4 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 8.2 MiB)
 • Projekt umowy (ZIP, 3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 4.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 388.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 79 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 204.6 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 195.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry. [BZP.271.88.2020.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 403.4 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 13.8 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 62.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 112.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 113.8 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.86.2020.AZ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 140.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 59.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 75.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 102 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 75.8 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2020-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I” [BZP.271.84.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ cz.I- Instrukcja (PDF, 9.8 MiB)
 • SIWZ cz.II- Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 787.2 KiB)
 • SIWZ cz.III- Projekt Umowy (PDF, 7.3 MiB)
 • zał.edytowalne (DOC, 877.5 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • nowe załączniki nr 1, 5 i 6 (DOC, 495 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 209.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 368.9 KiB)
 • wynik postępowania (PDF, 274.4 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2020-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.81.2020.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 9.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 922.1 KiB)
 • Umowa wraz z załącznikami (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 205.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 215.1 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2020-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy na prowadzenie kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim [BZP.271.87.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 241 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 29.3 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 12.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 136.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 213.8 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 230.2 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2020-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: Zamówienie częściowe nr 1 - Przebudowa ul. Sosnkowskiego, Zamówienie częściowe nr 2 - Przebudowa ul. Bogusławskiego [BZP.271.80.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Część I - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 10.5 MiB)
 • Część II a - Projekt umowy (ZIP, 3.7 MiB)
 • Część II b - Projekt umowy (ZIP, 3.6 MiB)
 • Część III a - Dokumentacja techniczna wraz z TER (ZIP, 59.8 MiB)
 • Część III b - Dokumentacja techniczna wraz z TER (ZIP, 68.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 417.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 239.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 290.2 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 2 (PDF, 370.6 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 369.3 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2020-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi cateringowe podczas 5 spotkań z przedsiębiorcami w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.85.2020.AZ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie i IDW (PDF, 9.9 MiB)
 • Projekt Umowy i SOPZ (PDF, 694.1 KiB)
 • Formularze (DOCX, 27.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 164.6 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 31.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji