ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dobrej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Myśliborskiej [BZP.271.9.2023.MG] Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dobrej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Myśliborskiej [BZP.271.9.2023.MG]

Szczegóły informacji

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dobrej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Myśliborskiej [BZP.271.9.2023.MG]

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.

Finansowanie: Miasto Gorzów Wlkp.

Nr UZP: 2023/BZP 00135422/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-04-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-04-05 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Platforma zakupowa

Ogłoszono dnia: 2023-03-14 przez

Treść:

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony