ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2017-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-28 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.65.2017.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 415.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.2 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 108.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 117 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2017-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta w Gorzowie Wlkp.[WAD-VI.271.64.2017.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 3.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272.2 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 24.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 30.8 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2017-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-31 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Okrzei oraz ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.52.2017.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 4.6 MiB)
 • Część II SIWZ- Umowy (PDF, 5.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa- ul. Okrzei (ZIP, 318.4 MiB)
 • Dokumentacja projektowa- ul. Małorolnych (ZIP, 108.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 105 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 161.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 146.5 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2017-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie częściowe nr 1 - „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” pod nazwą Przebudowa ul. Podmiejskiej w zakresie przebudowy ścieżek rowerowych po obu stronach jezdni na odcinku od ronda Sybiraków do ul. Podmiejska Boczna. Zamówienie częściowe nr 2 - „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” pod nazwą Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego w zakresie etapu „Przebudowa ul. Szczecińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Mosiężną.[WAD-VI.271.46.2017.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 3.8 MiB)
 • Wzory umów w zamówieniu częściowym nr 1 i 2 (PDF, 6.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 10.6 MiB)
 • Dokumentacja techniczna zam.cz. 1 i 2, TER, projekty umów z kartą gwarancyjną (ZIP, 38.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 54.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (PDF, 47.4 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2017-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stilonowej 9A w Gorzowie Wlkp. na budynek oświaty wraz z przebudową i nadbudową w zakresie dostosowania do potrzeb oddziałów przedszkolnych Przedszkola Miejskiego nr 32. [WAD-VI.271.36.2017.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5.3 MiB)
 • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 339.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 127.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 223.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 45.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 141.2 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2017-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie częściowe nr 1 - „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” pod nazwą Przebudowa ul. Podmiejskiej w zakresie przebudowy ścieżek rowerowych po obu stronach jezdni na odcinku od ronda Sybiraków do ul. Podmiejska Boczna. Zamówienie częściowe nr 2 - „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” pod nazwą Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego w zakresie etapu „Przebudowa ul. Szczecińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Mosiężną [WAD-VI.271.25.2017.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 4.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Dokumentacja techniczna zam.cz. 1 i 2, TER, projekty umów z kartą gwarancyjną (ZIP, 43.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 271.2 KiB)
 • informacja o zmianie ogłoszenia (PDF, 179.2 KiB)
 • Informacja o odstąpieniu od zmian (PDF, 57.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 59.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (PDF, 56.8 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2017-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie mapy akustycznej miasta Gorzowa Wlkp., oraz zaktualizowanie Programu ochrony środowiska przed hasłem dla miasta Gorzowa Wlkp. [WAD-VI.271.21.2017.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 923.4 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 840.5 KiB)
 • Załącznik - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 40.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (PDF, 32.3 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2017-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 [WAD-VI.271.14.2017.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 315.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5.7 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 42.9 MiB)
 • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 342 KiB)
 • Modyfikacja Projektu Umowy (PDF, 9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 43.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 32.3 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2016-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doradca techniczno-finansowy i analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pn.: Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych [WAD-VI.271.91.2016.KP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 161.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6 MiB)
 • Formularze w wersji edytowalnej (DOC, 143 KiB)
 • SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 190.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 251.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 56.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 82.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (PDF, 34.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 33.8 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2016-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap I [WAD-VI.271.73.2016.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 2.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 95.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 189.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 41.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 174.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji