ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 111
Data ogłoszenia
2015-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej 5 w Gorzowie Wlkp.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ wraz z projektem umowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 635.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 508.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 116.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 45.7 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2015-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżąca obsługa prawna Miasta Gorzowa Wlkp.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 120.3 KiB)
 • Istotne Warunki Zamówienia (PDF, 3.1 MiB)
 • Formularze w wersji edytowalnej (ZIP, 61.3 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 445.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert na 23.03.2015 (PDF, 180.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 36.4 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2015-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni miejskiej przyulicznej i w rejonach oraz parkach na terenie miasta Gorzowa Wlkp.(WOU-IV.271.8.2015.AJD)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 762.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 347.9 KiB)
 • Wyjaśnienie do załącznika 4a (PDF, 40 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu przetargu (PDF, 49.8 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2014-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-24 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie jezdni asfaltem lanym na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [WOU-IV.271.50.2014.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.1 MiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2014-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wlkp.(WOU-IV.271.52.2014.AJD)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3.9 MiB)
 • Ogłoszenie o wszczęciu zamówienia (PDF, 472.4 KiB)
 • Dokumentacja techniczna i STWiOR (ZIP, 12.5 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu (PDF, 33.2 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2014-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z REJONU ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA GORZOWA WLKP.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 919.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 22.7 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 393.3 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 224.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (Dokumentacja techniczna i TER) (ZIP, 20.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 609.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 571.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 259.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 77.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 404.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą terminu składania ofert (PDF, 5.1 MiB)
 • Tabela Elementów Rozliczeniowych (PDF, 4.6 MiB)
 • Tabela Elementów Rozliczeniowych (edytowalna) (XLS, 185 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 822.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 106 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2014-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 9 w Gorzowie Wlkp. [WOU-IV.271.38.2014.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 438.9 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 9.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania modyfikacja zapisów SIWZ (PDF, 188.3 KiB)
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 30.6 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2014-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni miejskiej: przyulicznej, rejonów i parków miejskich (WOU-IV.271.19.2014.AZ)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 398.5 KiB)
 • Załączniki.doc (DOC, 76.5 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 8.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 395.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji