ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu Parku Wiosny Ludów, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej” oraz zadania "Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp." [BZP271.19.2020.BD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.6 KiB)
 • SIWZ instrukcja (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ projekt umowy (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 77.3 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz.1 (ZIP, 219.3 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz.2 (ZIP, 19.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 404.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 354.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (PDF, 201.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (PDF, 266 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I” [BZP.271.24.2020.IKP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.7 KiB)
 • Część I - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 8 MiB)
 • Część II - OPZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • Część III - Dokumentacja techniczna (ZIP, 1.2 MiB)
 • Część IV - Wzór umowy (PDF, 8.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 114.9 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 368.5 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej – Kontrakt IX realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie .Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I". [BZP.271.17.2020.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 25.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406.7 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 22.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 94.4 KiB)
 • IFORMACJE DOT. ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 74.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 257.8 KiB)
 • Modyfikacja 2 (PDF, 218.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 556.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 140.5 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.86.2019.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.92.2019.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów (BZP.271.93.2019.AZ)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konkurs na opracowanie indywidualnego projektu instalacji artystycznych nawiązującego do motywu róży wykonanych w technologii artystycznej mozaiki ceramicznej dla obiektu Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2019.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o konkursie (PDF, 351.7 KiB)
 • Regulmin konkursu (PDF, 7.3 MiB)
 • Regulamin Sądu Konkursowego (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki, projekt umowy (ZIP, 83.5 KiB)
 • Załączniki mapy poglądowe, dokumentacja, zdjęcia (ZIP, 54.5 MiB)
 • Zmodyfikowany projekt umowy (PDF, 633.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.3 MiB)
 • Zmiana terminów (PDF, 57.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 820 KiB)
 • Informacja o terminie rozstrzygnięcia konkursu (PDF, 160.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu (PDF, 79.3 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Spichrzowej do ul. Składowej do ul. Teatralnej- II etap. Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich. [BZP.271.79.2019.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 425 KiB)
 • Część I- SIWZ z załącznikami (PDF, 3.3 MiB)
 • Część II- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem (OPZ) (ZIP, 21.8 MiB)
 • Część III- Projekt umowy (ZIP, 9.6 MiB)
 • Część IV- Wzór oświadczenia autorów o przekazywaniu autorskich praw majątkowych i zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich (PDF, 623.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 37.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46 KiB)
 • Unieważnienie zamówienia częściowego nr 1, nr 2 (PDF, 45.1 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-25 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek”. [BZP.271.59.2019.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 910.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 2.3 MiB)
 • Część II- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem (OPZ) (ZIP, 924.5 KiB)
 • Część III- Projekt umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 27.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.7 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 148.2 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu Parku Kopernika, w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie" [BZP.271.55.2019.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 79.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 153.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.9 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 132.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji