ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konkurs na opracowanie indywidualnego projektu instalacji artystycznych nawiązującego do motywu róży wykonanych w technologii artystycznej mozaiki ceramicznej dla obiektu Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2019.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o konkursie (PDF, 351.7 KiB)
 • Regulmin konkursu (PDF, 7.3 MiB)
 • Regulamin Sądu Konkursowego (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki, projekt umowy (ZIP, 83.5 KiB)
 • Załączniki mapy poglądowe, dokumentacja, zdjęcia (ZIP, 54.5 MiB)
 • Zmodyfikowany projekt umowy (PDF, 633.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.3 MiB)
 • Zmiana terminów (PDF, 57.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 820 KiB)
 • Informacja o terminie rozstrzygnięcia konkursu (PDF, 160.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu (PDF, 79.3 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Spichrzowej do ul. Składowej do ul. Teatralnej- II etap. Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich. [BZP.271.79.2019.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 425 KiB)
 • Część I- SIWZ z załącznikami (PDF, 3.3 MiB)
 • Część II- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem (OPZ) (ZIP, 21.8 MiB)
 • Część III- Projekt umowy (ZIP, 9.6 MiB)
 • Część IV- Wzór oświadczenia autorów o przekazywaniu autorskich praw majątkowych i zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich (PDF, 623.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 37.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46 KiB)
 • Unieważnienie zamówienia częściowego nr 1, nr 2 (PDF, 45.1 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-25 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek”. [BZP.271.59.2019.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 910.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 2.3 MiB)
 • Część II- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem (OPZ) (ZIP, 924.5 KiB)
 • Część III- Projekt umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 27.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.7 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 148.2 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu Parku Kopernika, w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie" [BZP.271.55.2019.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 79.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 153.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.9 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 132.3 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn. [BZP.271.51.2019.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 280.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 213 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert (PDF, 513.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert (ZIP, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 235.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 239.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 288.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 143.7 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2019-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-10 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- Przebudowa ul. Dworcowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej - etap I [BZP.271.45.2019.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.5 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 481.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 140 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 137.4 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2019-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach inwestycji: „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego” [BZP.271.42.2019.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 62.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 16.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 133.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 153 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2019-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.31.2019.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 8.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 147.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 194.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 309.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 274.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 116.6 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2019-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej [WAD-VI.271.22.2019.IKP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.2 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 19 MiB)
 • dokumentacja techniczna (ZIP, 9.9 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 124.5 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 135 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2019-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - Przebudowa ul. Dworcowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: WAD-VI.271.17.2019.NP
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 49.3 MiB)
 • ogłoszenie (PDF, 65.9 KiB)
 • zał.edytowalne (DOC, 599 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania i zmodyfikowana Tabela Elementów (ZIP, 295.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 138 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji