ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn. [BZP.271.51.2019.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.2 KiB)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 5.3 MiB)
  • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 280.8 MiB)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 213 KiB)
  • Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert (PDF, 513.2 KiB)
  • Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert (ZIP, 2.6 MiB)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.4 KiB)
  • Odpowiedzi na pytania (PDF, 235.4 KiB)
  • Odpowiedzi na pytania (PDF, 239.5 KiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 288.2 KiB)
  • Unieważnienie postępowania (PDF, 143.7 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-10 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- Przebudowa ul. Dworcowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej - etap I [BZP.271.45.2019.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.5 KiB)
  • SIWZ (ZIP, 481.4 MiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 140 KiB)
  • Wynik postępowania (PDF, 137.4 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach inwestycji: „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego” [BZP.271.42.2019.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401 KiB)
  • Dokumentacja techniczna (ZIP, 62.6 MiB)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 16.1 MiB)
  • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 133.4 KiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206 KiB)
  • Wynik postępowania (PDF, 153 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.31.2019.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.1 KiB)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 8.1 MiB)
  • Dokumentacja projektowa (ZIP, 147.2 MiB)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 194.9 KiB)
  • Modyfikacja SIWZ (PDF, 309.1 KiB)
  • Odpowiedź na pytanie (PDF, 274.4 KiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123.4 KiB)
  • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 116.6 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej [WAD-VI.271.22.2019.IKP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.2 KiB)
  • SIWZ (ZIP, 19 MiB)
  • dokumentacja techniczna (ZIP, 9.9 MiB)
  • informacja z otwarcia ofert (PDF, 124.5 KiB)
  • unieważnienie postępowania (PDF, 135 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2019-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - Przebudowa ul. Dworcowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: WAD-VI.271.17.2019.NP
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • SIWZ (ZIP, 49.3 MiB)
  • ogłoszenie (PDF, 65.9 KiB)
  • zał.edytowalne (DOC, 599 KiB)
  • Odpowiedzi na pytania i zmodyfikowana Tabela Elementów (ZIP, 295.9 MiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.3 KiB)
  • Unieważnienie postępowania (PDF, 138 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej (WAD-VI.271.140.2018.IKP)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82 KiB)
  • SIWZ (ZIP, 14.3 MiB)
  • dokumentacja projektowa (ZIP, 9.9 MiB)
  • zał do SIWZ edytowalne (DOC, 181.5 KiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33 KiB)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 44 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I" [WAD-VI.271.133.2018.AR].
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.1 KiB)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 37.4 MiB)
  • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 233.5 KiB)
  • Dokumentacja projektowa (ZIP, 569.5 MiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 485 KiB)
  • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 129.5 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Górczyn (WAD-VI.271.135.2018.IKP)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.5 KiB)
  • SIWZ (ZIP, 21.4 MiB)
  • dokumentacja projektowa (ZIP, 239.9 MiB)
  • zał.w wersji edytowalnej (DOC, 190.5 KiB)
  • odpowiedzi na pytania (PDF, 558.7 KiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 49.9 KiB)
  • unieważnienie (PDF, 131.1 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2018-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku SP nr 1 w Gorzowie Wlkp.” [WAD-VI.271.134.2018.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • SIWZ (PDF, 3.1 MiB)
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85 KiB)
  • Koncepcja (ZIP, 157.3 MiB)
  • Odpowiedzi na pytania (PDF, 561 KiB)
  • Odpowiedź na pytanie 2 (PDF, 149.9 KiB)
  • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 87 KiB)
  • Odpowiedź na pytanie 3 (PDF, 235.6 KiB)
  • Ogłoszenieo zmianie ogłoszenia (PDF, 35.3 KiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.1 KiB)
  • Wynik postępowania (PDF, 220.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji