ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 561
Data ogłoszenia
2014-02-19
Data rozstrzygnięcia
2014-02-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wycena nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp., Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych lub prawnych, a będących przedmiotem obrotu z Miastem lub Skarbem Państwa (WOU-IV.271.13.2014.IM)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 94.5 KiB)
Lp 562
Data ogłoszenia
2014-02-17
Data rozstrzygnięcia
2014-03-10
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące wraz ze świadczeniem usług dla ludności w zakresie szaletów miejskich na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 563
Data ogłoszenia
2014-02-13
Data rozstrzygnięcia
2014-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i administracja systemu informatycznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (WOU-IV.271.10.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 46.5 KiB)
Lp 564
Data ogłoszenia
2014-02-08
Data rozstrzygnięcia
2014-04-08
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., podległych Jednostek Organizacyjnych oraz miejskich placówek oświatowych. WOU-IV.241.8.2014.AZ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 89.5 KiB)
Lp 565
Data ogłoszenia
2014-02-05
Data rozstrzygnięcia
2014-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego oraz słupowej stacji transformatorowej, będących na majątku oraz powierzonego w użytkowanie Miastu Gorzów Wlkp. (WOU-IV.271.9.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 34.8 KiB)
Lp 566
Data ogłoszenia
2014-02-04
Data rozstrzygnięcia
2014-02-28
Tytuł zamówienia publicznego
OPRACOWANIE KONCEPCJI FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO BYŁYM ZESPOLE SZPITALNYM PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP., W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ”. (WOU-IV.271.7.2014.AR)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik przetargu (PDF, 66.9 KiB)
Lp 567
Data ogłoszenia
2014-01-23
Data rozstrzygnięcia
2014-02-19
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe i letnie utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp. [WOU-IV.271.5.2014.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 45.6 KiB)
Lp 568
Data ogłoszenia
2014-01-20
Data rozstrzygnięcia
2014-02-13
Tytuł zamówienia publicznego
Wycena nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp., Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych lub prawnych, a będących przedmiotem obrotu z Miastem lub Skarbem Państwa (WOU-IV.271.6.2014.IM)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 162.5 KiB)
 • Ponowny wybór wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy (PDF, 51.3 KiB)
Lp 569
Data ogłoszenia
2014-01-15
Data rozstrzygnięcia
2014-02-06
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa papieru na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (WOU-IV.271.4.2014.KP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 41.1 KiB)
Lp 570
Data ogłoszenia
2014-01-13
Data rozstrzygnięcia
2014-01-24
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa Gorzowskich Wiadomości Samorządowych [WOU-IV.271.2.2014.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 51.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji