ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2018-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – etap II” [WAD-VI.271.61.2018.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 925.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami, Projekt umowy (ZIP, 19.4 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 36 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 44.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 146.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 44 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 32.2 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2018-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. [WAD-VI.271.64.2018.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 403.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.8 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 706.9 MiB)
 • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 379 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie (PDF, 162.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 122.8 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2018-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” [WAD-VI.271.50.2018.BD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 31.5 MiB)
 • dokumentacja techniczna cz. I (ZIP, 322.4 MiB)
 • dokumentacja techniczna cz. II (ZIP, 468.7 MiB)
 • dokumentacja techniczna cz. III (ZIP, 10.8 MiB)
 • informacja dot. uzupełnień dokumentacji technicznej (PDF, 195.3 KiB)
 • Zał. 1 do informacji z dn. 19.06.2018 (ZIP, 12 MiB)
 • Zał. 2 do informacji z dn. 19.06.2018 (ZIP, 27.9 MiB)
 • Zał. 3 do informacji z dn. 19.06.2018 (ZIP, 177.4 KiB)
 • Zał. 4 do informacji z dn. 19.06.2018 (ZIP, 36.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 239.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 387.6 KiB)
 • zał. do odpowiedzi - przedmiary (ZIP, 5.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 2.1 MiB)
 • zał. do odpowiedzi - wykaz cen (XLSX, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.9 KiB)
 • Informacja dla wykonawców (PDF, 280.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (PDF, 195.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 140.6 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2018-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych - boiska wielofunkcyjne w ramach zadań: Zadanie nr 1 „Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Estkowskiego 3” – działka nr 2509 Zadanie nr 2 „Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej 42” – działka nr 1333 [WAD-VI.271.57.2018.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja techniczna, projekt umowy, TER (ZIP, 10.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art 86 ust 5 (PDF, 40.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu (PDF, 35.1 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2018-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Sosnowej w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.54.2018.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 36.2 MiB)
 • Informacja o ZRID (PDF, 131.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.3 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 153.2 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2018-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego [WAD-VI.271.52.2018.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 417.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.8 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 706.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 120.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 115.4 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2018-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Tkackiej w Gorzowie Wielkopolskim” ( WAD-VI.271.48.2018.IKP)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 6.3 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna (ZIP, 25.3 MiB)
 • modyfikacja (PDF, 320.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 26.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 32 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2018-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa ul. Sulęcińskiej" [WAD-VI.271.44.2018.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 970.4 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 23.6 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 34.6 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 295.2 MiB)
 • Obowiązek informacyjny RODO (PDF, 804.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 118.7 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2018-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „Szlak Stolic EV2/R1”.[WAD-VI.271.46.2018.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 20.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 91.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 147.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 144.3 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2018-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodników przy ul. Hubala [WAD-VI.271.43.2018.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 396.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 15.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 120.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 114.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji