ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wielkopolskim (WAD-VI.271.42.2018.IKP)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 5.9 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna (ZIP, 13 MiB)
 • załaczniki w wersji edytowalnej do SIWZ (DOC, 254.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 31.6 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2018-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. [WAD-VI.271.37.2018.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 706.9 MiB)
 • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 358.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 120.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 115.8 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2018-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych przy ul. Żwirowej i ul. Błotnej w ramach zadania inwestycyjnego „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – etap II” (WAD-VI.271.35.2018.IKP)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 7.2 MiB)
 • zał do SIWZ edytowalne (DOC, 667.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 57.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 30.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 33.6 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2018-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – etap II” [WAD-VI.271.39.2018.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.9 KiB)
 • Program Funkcjonalno- użytkowy (ZIP, 149.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 11.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 240.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 39.8 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2018-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn.[WAD-VI.271.30.2018.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5.6 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 245 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 240.8 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 350.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197.3 KiB)
 • Odpowiedź na wniosek Wykonawcy (PDF, 196.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 163.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.3 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 124.1 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2018-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych przy ul. Żwirowej i ul. Błotnej w ramach zadania inwestycyjnego „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap II” [WAD-VI.271.23.2018.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 28.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 57.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 599.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 30.8 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 28.7 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2018-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe ubezpieczenie Gorzowa Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Miasta oraz Placówek Oświatowych podlegających Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. (WAD-VI.271.24.2018.AZ)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 75.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 9.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 57.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 157.1 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2018-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług cateringowych [WAD-VI.271.21.2018.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 7.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 806.2 KiB)
 • Umowa wraz ze wzorem protokołu (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art 86 ust 5 (PDF, 34.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 27.5 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2018-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej.” [WAD-VI.271.15.2018.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 4.6 MiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 370 KiB)
 • Załączniki do OPZ (7Z, 1.5 MiB)
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF, 2.9 MiB)
 • Wzór oświadczenia autorów (PDF, 126.7 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 34.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 194.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 196.8 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2018-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta [WAD-VI.271.14.2018.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 174.9 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 5 MiB)
 • PFU, wytyczne, załączniki. (ZIP, 237.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 66.8 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 32.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji