ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni przyulicznej w rejonach i parkach w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.1.2023.JB]
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 216.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.4.2023.AJD]
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż wyposażenia łazienek oraz węzłów sanitarnych do Centrum Edukacji Zawodowej w Gorzowie Wlkp. – Budynek Warsztatu [BZP.271.3.2023.NP]
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-01-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Instalacja drzew solarnych zasilających napis I <3 Gorzów [BZP.271.5.2023.MG]
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadań pn. Zadanie I: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp., III etap - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23, Zadanie II: Modernizacja budynku przy SP nr 1 [BZP.271.2.2023.BD]
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83 KiB)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.7 KiB)