ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa mostu w ciągu ul. Koniawskiej nad Kanałem Ulgi. [BZP.271.47.2020.AR]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 60.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021 [BZP.271.45.2020.AN]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 945.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.1 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 766.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 29 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 41.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań:Zamówienie częściowe nr 1 - Poszerzenie pasa drogowego oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112. Zamówienie częściowe nr 2 - Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej. [BZP.271.46.2020.MA]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 415.5 KiB)
 • Część I - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 11.9 MiB)
 • Część II - Projekty umów (ZIP, 25.6 MiB)
 • Część III - Dokumentacje techniczne i TER (ZIP, 25.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu Zamówienia Częściowego nr 2 (PDF, 152.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I” [BZP.271.44.2020.IKP]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 405.4 KiB)
 • SIWZ cz. I - Instrukcja dla Wykonawców (ZIP, 7.7 MiB)
 • SIWZ cz.II - Opis Przedmiotu Zamówienia (ZIP, 8.9 MiB)
 • SIWZ cz. III - dokumentacja techniczna (ZIP, 1.2 MiB)
 • SIWZ cz. IV - Projekt Umowy (PDF, 4 MiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 363.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 401.3 KiB)