ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy na prowadzenie kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim [BZP.271.74.2020.MA]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 5 MiB)
 • Projekt umowy z załącznikami (PDF, 12.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 357.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 505.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 204.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi cateringowe podczas 5 spotkań z przedsiębiorcami w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.72.2020.AZ]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie i IDW (PDF, 7 MiB)
 • Formularze (DOC, 92 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 40.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót modernizacyjnych związanych z przystosowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Puszkina 1 w Gorzowie Wlkp., na potrzeby realizacji projektu pn. Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora. [BZP.271.71.2020.BD]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 238 KiB)
 • Część I SIWZ - instrukcja dla wykonawców (PDF, 7.5 MiB)
 • Część II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 7 MiB)
 • Część III SIWZ - projekt umowy (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 84.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (7Z, 766.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (PDF, 336.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów, oprogramowania biurowego, drukarek 3D [BZP.271.41.2020.AZ]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-19 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej ” (kontrakt VIII) w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap I” [BZP.271.68.2020.IKP]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418.3 KiB)
 • SIWZ cz.I - Instrukcja dla Wykonawców (ZIP, 9.1 MiB)
 • SIWZ cz.II - Dokumentacja techniczna (ZIP, 72.3 MiB)
 • SIWZ cz.III - Projekt umowy (ZIP, 8.7 MiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 2 MiB)
 • zm.ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 246.6 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 269 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. [BZP.271.65.2020.BD]
Status zamówienia
w toku
Załączniki