ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-30
Data rozstrzygnięcia
2022-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacji miejskiej, koszy ulicznych, ścieżek rowerowych i chodników oraz usługi związanej z utrzymaniem ogólnodostępnych szaletów miejskich na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., przez 24 miesiące [BZP.271.26.2022.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 64.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania TED (PDF, 109.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-25
Data rozstrzygnięcia
2022-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśliborską i ul. Londyńską [BZP.271.30.2022.DW]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 474.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-24
Data rozstrzygnięcia
2022-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie uszkodzeń występujących na drogach gruntowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2022-2025. [BZP.271.28.2022.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 291.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 291.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-16
Data rozstrzygnięcia
2022-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia sportowego do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.23.2022.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 535.4 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 535.4 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 535.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-05-05
Data rozstrzygnięcia
2022-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja wydarzenia pn. Nocny Szlak Kulinarny w Gorzowie Wielkopolskim [BZP.271.18.2022.MG]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 707.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-04-27
Data rozstrzygnięcia
2022-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: Zamówienie częściowe nr 1- Budowa odcinka ul. Ułanów- etap II. Zamówienie częściowe nr 2- Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strażackiej. Zamówienie częściowe nr 3- Budowa odcinka ul. Komandosów. [BZP.271.20.2022.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 282.8 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 2, nr 3 (PDF, 288.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-21
Data rozstrzygnięcia
2022-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych [BZP.271.21.2022.DW]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zam. nr 1 (PDF, 617.5 KiB)
 • Wynik zam. nr 2 (PDF, 612.6 KiB)
 • Wynik zam. nr 3 (PDF, 614 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-04-06
Data rozstrzygnięcia
2022-05-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe i letnie utrzymanie przejść podziemnych pod ul Piłsudskiego i ul. Górczyńską, schodów terenowych oraz kładek na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.16.2022.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-04-01
Data rozstrzygnięcia
2022-04-11
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja wydarzenia informacyjno – promocyjnego w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wielkopolskim pn. „Majówka w Parku Wiosny Ludów”. [BZP.271.17.2022.MG]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-11
Data rozstrzygnięcia
2022-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.14.2022.DW]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 490 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji