ˆ

W toku

Szczegóły informacji

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego [WAD-VI.271.47.2016.AJD]

Status: rozstrzygnięty

Tryb: konkurs

Rodzaj zamówienia: Inne

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.

Finansowanie: Realizowany w ramach projektu Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 dofinasowanego z Funduszu Spójności i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technic

Nr UZP: 110119-2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-07-18 15:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., parter

Ogłoszono dnia: 2016-06-29 przez Agnieszka Jabłonowska-Duda

Treść:

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu dostępne są na stronie www.konkurs-zielen.gorzow.pl

e-mail: konkurs.zielen@um.gorzow.pl
 

Załączniki