ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Usługi holowania i przechowywania usuwanych pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.

Finansowanie: Miasto Gorzów Wlkp.

Nr UZP: 2021/BZP 00241955/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-11-02 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-11-02 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

Ogłoszono dnia: 2021-10-22 przez

Treść:

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
 

Załączniki