ˆ

Archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy - 147899 - referent ds. obsługi sekretariatu WIOŚ

Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 08:52:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
referent 
do spraw obsługi sekretariatu WIOŚ 
w Wydziale Administracyjno-Technicznym

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
Miejsce wykonywania pracy:Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przyjmowanie, kompletowanie i ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów oraz dokonywanie podziału dokumentacji na poszczególne komórki organizacyjne,kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu,udzielanie informacji interesantom, łączenie rozmów telefonicznych, obsługa faksu i poczty elektronicznej,przygotowywanie i obsługa organizacyjna spotkań z interesantami i gośćmi,prowadzenie terminarza spotkań i narad,sporządzanie i redagowanie pism.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa w siedzibie WIOŚ, 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, faks, kserokopiarka, telefon,
- bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po wielopoziomowych budynkach, brak wind.

 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarki/skretarza, asystentki/asystentapozostałe wymagania niezbędne:
umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność,umiejętność obsługi komputera, z dobrą znajomością pakietu MS Office,dobra organizacja pracy,wysoka kultura osobista.wymagania dodatkowe
znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,znajomość jęz. angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówkopie świadectw pracy i zaświadczenia ukończonych kursów
Termin składania dokumentów:
13-12-2012
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 1750-1800 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +68 45-48-550.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-17 08:52:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-17 08:52:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-17 08:52:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
674 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony