ˆ

Dane podstawowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Organy WTZ

Kierownik WTZ

Podstawowe obowiązki Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 • kierowanie pracą WTZ,
 • planowanie przerwy wakacyjnej uczestników,
 • planowanie urlopów kadry Warsztatów,
 • przewodniczenie Radzie Programowej Warsztatów,
 • zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć w Warsztatach,
 • rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji zawodowych i obciążenia pracą bieżącą wykonawców,
 • prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Warsztatów,
 • zwiększanie efektywności działania WTZ,
 • nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami,
 • nadzór nad warunkami pracy podległych pracowników,
 • ocenianie pracowników,
 • nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych
  i obowiązujących norm etycznych przez podległych pracowników,
 • delegowanie pracowników,
 • wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji administracyjnej dotyczącej spraw związanych z ustalonym zakresem,
 • kierowanie bieżącą działalnością WTZ oraz reprezentowanie tej jednostki organizacyjnej na zewnątrz,
 • organizowanie pracy warsztatów Terapii Zajęciowej według przyjętego regulaminu,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zajęć rehabilitacyjnych uczestników WTZ,
 • analiza jakości pracy i dokonywanie ocen stopnia realizacji programu działalności rehabilitacyjnej WTZ,
 • dysponowanie środkami określonymi w preliminarzu,
 • prowadzenie procesu przyjmowania i skreślania uczestników WTZ.
Kierownik Warsztatów jest uprawniony do:
 • zatrudniania pracowników zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w ramach zatwierdzonej struktury,
 • ustalania zakresów czynności pracownikom,
 • rozwiazywania stosunków pracy z pracownikami,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,
 • nadzorowania nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań przez pracowników,
 • prowadzenia prac remontowych, uzupełniania wyposażenia zgodnie z przyznanymi środkami na ten cel,
 • współdziałania ze służbami opieki medycznej i Państwową Inspekcją Sanitarną.
Szczegółowy zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień Kierownika WTZ opracowuje pracodawca i bezpośredni przełożony, Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Rada Programowa

Radę Programową tworzą pracownicy merytoryczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim:
 • kierownik (Przewodniczący Rady Programowej),
 • terapeuci i starsi terapeuci zajęciowi,
 • instruktorzy reintegracji zawodowej,
 • psycholog,
 • pracownik socjalny,
 • fizjoterapeuta.
Zadania Rady Programowej:
 • kwalifikowanie nowych uczestników do Warsztatów,
 • przygotowywanie rocznych Indywidualnych Programów Rehabilitacji
  dla wszystkich uczestników Warsztatu,
 • dokonywanie semestralnej oceny realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji uczestników przy ich udziale, okresowej oceny rocznej i oceny kompleksowej,
 • ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych,
 • określanie wysokości i zasad przyznawania i dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym,
 • nagradzanie i karanie uczestników,
 • podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników Warsztatów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
WTZ Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-08 14:45:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Nowicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-08 14:45:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Nowicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-09 10:05:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »