Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-29 12:27:27 przez Małgorzata Sadowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.
 
Data publikacji strony internetowej: 2015-10-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-19
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub JPG nie są dostępne cyfrowo w całości.
Wyłączenia:
 
 • Część dokumentów do dnia aktualizacji, tj. 23 września 2020 r. została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 605 143 380 w godzinach pracy Warsztatów. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10H, 66-600 Krosno Odrzańskie lub pocztą elektroniczną na adres .
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 1. Budynek jest przystosowany dla osób z iepełnosprawnosciami.
 2. Wejście do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim znajduje się na parterze budynku, z poziomu chodnika, swobodny wjazd na teren budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 3. Dostęp do pierwszego i drugiego piętra WTZ, możliwy jest przy zastosowaniu windy.
 4. Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
 5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
 6. Na każdym piętrze, wyznaczone pomieszczenia sanitarne, dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 7. Budynek wyposażony jest w plan tyflograficzny zapewniajacy infoormację na temat rozkladu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy.
 8. Budynek wyposażony jest w przenośną pętlę indukcyjną.
 9. Bdynek posiada oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz dojścia do poszczególnych pomieszczeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
WTZ Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 12:27:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Sadowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 12:27:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Nowicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-05 08:38:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1112 raz(y)