ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 1 w Lubsku na rok szkolny 2019/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-03-26 08:48:17 przez Anna Kalinowska

Akapit nr - brak tytułu

  1. W dniach od 11 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. – składanie deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2019/2020 przez rodziców dzieci już uczęszczających, które nie ukończą do dnia 31 grudnia 2020 r. trzech lat;
  2. W dniu 25 marca 2018r. – ogłoszenie na stronie internetowej żłobka i na tablicy ogłoszeń w żłobku komunikatu o liczbie wolnych miejsc w placówce na rok szkolny 2019/2020.
  3. W dniach od 01 kwietnia 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r. - złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kartę zgłoszenia będzie można pobrać osobiście w placówce żłobka lub na stronie internetowej pod adresem www.zlobek.lubsko.pl.
  4. Dnia 30 kwietnia 2019 r. - zakończenie przyjmowania kart zgłoszeniowych, utworzenie listy chętnych. Powołanie komisji kwalifikacyjnej w przypadku większej liczby przyjętych kart zgłoszeń niż liczby miejsc w żłobku.
  5. W dniach od 13 – 17 maja 2019 r. - posiedzenie komisji kwalifikacyjnej. Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  6. W dniu 20 maja 2019 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję kwalifikacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do żłobka - ogłoszenie na tablicy w placówce.
  7. W dniach od 21 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r. – zgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka w postaci pisemnego oświadczenia oraz uzupełnienia dokumentacji pielęgnacyjno – opiekuńczej. W wypadku braku pisemnego potwierdzenia, dziecko traci miejsce w żłobku.
  8. W dniu 28 maja 2019 r. – ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2019/2020;
  9. W dniu 06 czerwca  2019 r. godz. 16:00 – zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od września 2019 r.
« powrót do poprzedniej strony