ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka Nr 1 w Lubsku
Żłobek Nr 1 w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka Nr 1 w Lubsku.
 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej po skanowaniu (OCR) ;
 • część dokumentów PDF jest niedostępnych (publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej);
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, do której wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 • E-mail żłobka :
 • Telefon: 68 457 35 53
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: dyrektor Żłobka Nr 1 w Lubsku
 • Adres: ul. Piastowska 27,  68-300 Lubsko
 • E-mail:
 • Telefon: 68 457 35 53
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
 • Do placówki można dostać się głównym wejściem, które dedykowane jest osobom sprawnym  lub wejściem od strony ogrodu, dedykowanym osobom niepełnosprawnym  poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Aby dostać się do budynku wejściem głównym należy pokonać 17 schodów,  na których zamontowana jest barierka schodowa, podwójne drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 • Osoba niepełnosprawna ruchowo, nie poruszająca się na wózku inwalidzkim może dostać się głównym wejściem do budynku wyłącznie z pomocą asystenta.
 • Drzwi głównego wejścia w godzinach od 9.00 do 14.00 są zamykane i wejście do budynku możliwe jest po użyciu dzwonka, który zamontowany jest po lewej stronie drzwi na wysokości 166cm od podłoża. Po skorzystaniu z dzwonka, drzwi otwiera pracownik żłobka, pyta o cel wizyty i przekazuje informację dyrektorowi.
 • Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może skorzystać z wejścia od strony ogrodu przedszkolnego, pokonując furtkę znajdującą się przy bramie wjazdowej, 33 metrowy chodnik wyłożony kostką brukową oraz drzwi ewakuacyjne o szerokości 120 cm, zapewniające swobodny wjazd wózkiem.
 • Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter, I piętro) 2 klatki schodowe oraz podpiwniczenie. Żłobek znajduje się na parterze.
 • Korytarz (szatnia) przystosowany jest do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. 
 • Część administracyjna żłobka (gabinet dyrektora, gabinet intendenta) znajdują się na parterze.
 • Budynek posiada drzwi przeciwpożarowe wyposażone w blokadę przed zamykaniem się.  
 • W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • Administrator budynku wydzielił 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych: przed wejściem głównym do budynku, przy schodach oraz 16 metrów od bramki wejściowej od strony ogrodu. 
 • Za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
W serwisie www.bip.p2.lubsko.pl. dostępne są skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] - Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] - Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] - Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] - Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] - Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Inne informacje i oświadczenia
Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności .
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Żłobek Nr 1 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 15:08:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lilianna Lewicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 15:09:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lilianna Lewicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22 12:51:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »