ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2022r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-12 09:47:26 przez Marlena Miara

Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2022r.

PLATFORMA ZAKUPOWA
Szanowni Państwo,    
uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w zakresie postępowań prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Oznacza to, że całe postępowanie prowadzone będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
Link do Profilu Nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw.osno
Jak to wygląda w praktyce:
Na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw.osno znajdą Państwo pełną dokumentację (SWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia).
Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w zależności od procedury).
Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze przetargi na stronie https://platformazakupowa.pl/ .
Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach.
Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony by móc składać oferty,  to dostęp do internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w zamówieniach zgodnych z Pzp wymagany jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).
W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus pod nr tel. 22 101 0202 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora platformy.