ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

„Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz sporządzenie i złożenie do właściwego organu administracji publicznej wniosków w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej, jeżeli z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba ich ustanowienia.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-23 13:57:24 przez Marlena Miara

Załączniki