ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

„Usługa gospodarowania (odbiór, transport i zagospodarowanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod – 19 08 05) o zawartości suchej masy 15%-35% z terenu Oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei 39 w Ośnie Lubuskim”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-15 15:18:10 przez Marlena Miara

Załączniki