ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2023 roku”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-12-14 14:32:27 przez Marlena Miara

Akapit nr - brak tytułu

Link do strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/705656