ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:19:59 Upublicznienie elementu informacja Aktualizacja Deklaracji dostępności Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2023-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:40 Upublicznienie elementu informacja Aktualizacja Planu postępowań na 2023r. Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2023-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:33:55 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań na 2023r. Marlena Miara
11:56:09 Upublicznienie elementu informacja Informacja o udzielonej pomocy de minimis w 2022 roku Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2022-12-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:31:45 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa wyrobów mleczarskich i nabiału do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2023 roku” - 2
(widoczna od 2022-12-22 09:00:00)
Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2022-12-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:30:19 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej – Curie w Ośnie Lubuskim w 2023 roku” Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2022-12-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:48:51 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2023 roku” Marlena Miara
13:48:02 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej – Curie w Ośnie Lubuskim w 2023 roku” Marlena Miara
13:44:13 Edycja elementu informacja „Usługa gospodarowania (odbiór, transport i zagospodarowanie w rolnictwie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod – 19 08 05) o zawartości suchej masy 15%-35% z terenu Oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei 39 w Ośnie Lubuskim” - 2 zapytanie Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2022-12-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:33 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa pieczywa do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2023 roku” Marlena Miara

Nawigacja między stronami listy informacji