ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:40 Upublicznienie elementu informacja „Usługa gospodarowania (odbiór, transport i zagospodarowanie w rolnictwie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod – 19 08 05) o zawartości suchej masy 15%-35% z terenu Oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei 39 w Ośnie Lubuskim” - 2 zapytanie Marlena Miara
13:00:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o unieważnieniu - Nazwa elementu do którego przynależy: „Usługa gospodarowania (odbiór, transport i zagospodarowanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod – 19 08 05) o zawartości suchej masy 15%-35% z terenu Oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei 39 w Ośnie Lubuskim” Marlena Miara
12:59:21 Edycja elementu informacja „Usługa gospodarowania (odbiór, transport i zagospodarowanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod – 19 08 05) o zawartości suchej masy 15%-35% z terenu Oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei 39 w Ośnie Lubuskim” Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2022-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Usługa gospodarowania (odbiór, transport i zagospodarowanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod – 19 08 05) o zawartości suchej masy 15%-35% z terenu Oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei 39 w Ośnie Lubuskim” Marlena Miara
13:35:16 Edycja elementu informacja „Usługa gospodarowania (odbiór, transport i zagospodarowanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod – 19 08 05) o zawartości suchej masy 15%-35% z terenu Oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei 39 w Ośnie Lubuskim” Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2022-09-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:18:10 Upublicznienie elementu informacja „Usługa gospodarowania (odbiór, transport i zagospodarowanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod – 19 08 05) o zawartości suchej masy 15%-35% z terenu Oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei 39 w Ośnie Lubuskim” Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2022-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:14:53 Upublicznienie elementu informacja Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji na 2022r. Marlena Miara
10:11:36 Edycja elementu informacja „Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz sporządzenie i złożenie do właściwego organu administracji publicznej wniosków w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej, jeżeli z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba ich ustanowienia.” Marlena Miara
10:11:20 Edycja elementu informacja „Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Ośno Lubuskie”
(widoczna od 2022-05-27 12:00:00)
Marlena Miara

Zmiany z dnia: 2022-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:42:49 Upublicznienie elementu informacja SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021r. Marlena Miara

Nawigacja między stronami listy informacji