ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2017 roku. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2017 roku.

Szczegóły informacji

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2017 roku.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 327196-2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-10-28 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-10-28 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim, 69-220 Ośno Lubuskie, ul. Rynek 1, pok. nr 11

Ogłoszono dnia: 2016-10-20 przez Renata Zimna

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 października 2016 r. pod numerem 327196 - 2016.
 
Poniżej do pobrania informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. – Informacja – otwarcie ofert.
Zamawiający przypomina, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I i III zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania - część II zamówienia - do pobrania poniżej.
Zamawiajacy informuje, że w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21 listopada 2016r. na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2017 roku” – część III – wyroby garmażeryjne, mylnie podano dane adresowe wykonawcy: FIRMA GASTRONOMICZNO – GARMAŻERYJNA „PIEROŻEK” Arkadiusz Jung.
Było:
FIRMA GASTRONOMICZNO - GARMAŻERYJNA
„PIEROŻEK”
Arkadiusz Jung
ul. Topolowa 6
66-436 Krzeszyce
Jest:
FIRMA GASTRONOMICZNO - GARMAŻERYJNA
„PIEROŻEK”
Arkadiusz Jung
ul. Topolowa 6
66-436 Słońsk.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Zimna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Zimna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-20 10:10:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-20 10:20:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-01 11:36:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony