ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-10-22
Data rozstrzygnięcia
2019-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowozy uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie do szkół na podstawie imiennych biletów miesięcznych w 2020 roku wraz z zapewnieniem opieki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-10-22
Data rozstrzygnięcia
2019-11-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2020 roku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I (PDF, 253.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II (PDF, 253.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III (PDF, 256.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część IV (PDF, 262.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-09-17
Data rozstrzygnięcia
2019-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych w Ośnie Lubuskim i Smogórach oraz pokrycia dachowego i elewacji na budynku gospodarczym w Smogórach gmina Ośno Lubuskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - część I (PDF, 127.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II (PDF, 261 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - część III (PDF, 128.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część IV (PDF, 249.8 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-09-04
Data rozstrzygnięcia
2019-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
„SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWEK PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY OŚNO LUBUSKIE W 2020 ROKU”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I (PDF, 325.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II (PDF, 282.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - część III i VII (PDF, 121.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część IV (PDF, 221.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - część V (PDF, 112.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część VI (PDF, 273.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część VIII (PDF, 235.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część IX (PDF, 236.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-05-14
Data rozstrzygnięcia
2019-06-05
Tytuł zamówienia publicznego
„SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OŚNO LUBUSKIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I (PDF, 325.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II (PDF, 319.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III (PDF, 319.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-04-29
Data rozstrzygnięcia
2019-05-21
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana pokrycia dachowego na budynku stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim wraz z remontem sali filtrów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-04-25
Data rozstrzygnięcia
2019-05-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu gospodarczego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ośnie Lubuskim przy ul. Chrobrego nr 32, nr działki 521/7”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-04-19
Data rozstrzygnięcia
2019-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 54 w Smogórach gmina Ośno Lubuskie, nr ewidencyjny gr. 183/4”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2018-11-05
Data rozstrzygnięcia
2018-11-28
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II (PDF, 570.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2018-08-20
Data rozstrzygnięcia
2018-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I (PDF, 711.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II (PDF, 707.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III (PDF, 566.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część VI (PDF, 619.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część VII (PDF, 560.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część VIII (PDF, 600.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część IX (PDF, 610.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji