ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2015 roku.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2015 roku.

Szczegóły informacji

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2015 roku.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 227569-2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-11-06 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-11-06 09:15:00

Miejsce złożenia oferty: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, pokój nr 11, 69-220 Ośno Lubuskie

Ogłoszono dnia: 2014-10-29 przez Renata Zimna

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 października 2014r. pod numerem 227569-2014.
Ogłoszenie pobierz: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=227569&rok=2014-10-29 
 
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony