ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Kalendarz roku szkolnego

Informacja ogłoszona dnia 2022-10-07 13:37:38 przez Małgorzata Brodzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Termin
Zadanie
1 września 2022 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia 2022 r.–
01 stycznia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
 Do 20 grudnia 2022 r.
Procedura informowania o zagrożeniach nieklasyfikacją, oceną niedostateczną  z przedmiotu lub naganną                      z zachowania.
 
Termin przekazania informacji uczniom   i ich rodzicom
o planowanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych       i zachowania.
30.01.  –  12.02.2023 r.
Ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
23 – 25 maja 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty
Do 18 maja 2023 r.
Procedura informowania o zagrożeniach nieklasyfikacją, oceną niedostateczną  z przedmiotu lub naganną
z zachowania.
 
Termin przekazania informacji uczniom  i ich rodzicom
o planowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych     
i zachowania
Do 16 czerwca 2023 r.
Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
23 czerwca 2023 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalanych  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców, Rady  Pedagogicznej i   samorządu  uczniowskiego.    
 
  1. 31 października 2022
  2. 2 maja 2023
  3. 4 -5 maja 2023
  4. 9 czerwca 2023
  5. Dni wolne dla klas I – VII – egzamin ósmoklasisty
             23, 24, 25. maja 2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZE Osiecznica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Brodzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-07 13:35:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Brodzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-07 13:37:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Brodzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-07 13:39:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
72 raz(y)