ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-09-24 08:56:59
Numer
2021/BZP 00191029/29/01
Temat
Usługi weterynaryjne [BZP.271.45.2021.AJD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-09-24 09:52:12
Numer
2021/BZP/00191012/01 z dnia 2021-09-24
Temat
Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Koźminku i Dąbrówce Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj .
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-09-23 13:12:53
Numer
2021/BZP 00190080/01
Temat
„Zakup i dostawa stołu neurochirurgicznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-09-23 12:41:57
Numer
2021/BZP 00190057/01
Temat
Dostawa sprzętu komputerowego i edukacyjnego w ramach projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Zwierzyn”
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-09-23 13:22:03
Numer
2021/BZP 00190175/01
Temat
Czyszczenie separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.47.2021.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-09-23 12:44:40
Numer
Temat
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - etap II
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-09-23 10:21:05
Numer
2021/BZP 00189522/01
Temat
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń byłego internatu na pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-09-22 14:30:56
Numer
2021/BZP 00188905/01
Temat
Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze (edycja VI-VIII)
Nazwa jednostki
Centrum Integracji Społecznej
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-09-22 13:48:56
Numer
2021/BZP 00188874/01
Temat
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Łysiny-Sława Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie ulic powiatowych na terenie Wschowy.
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-09-22 13:20:42
Numer
2021/BZP 00188705/01
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 104558F – Szosa Kisielińska w Zielonej Górze wraz z budową ronda.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-09-22 14:04:06
Numer
201/BZP 00188878/01
Temat
Przebudowa drogi w Stypułowie.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-09-21 14:23:44
Numer
2021/BZP 00187107/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-09-21 13:39:09
Numer
2021/BZP 00187195/01
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kargowa – etap II
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-09-21 13:30:07
Numer
2021/BZP 00187240/1
Temat
"Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejściem łączącym budynki szkoły przy ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki"
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-09-21 09:26:52
Numer
Temat
DOSTAWA LEKÓW DLA POTRZEB SP ZOZ W SULECHOWIE
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-09-20 13:43:50
Numer
2021/BZP 00185667/01
Temat
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żary i jej jednostek organizacyjnych
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-09-20 15:13:40
Numer
2021 BZP/00185867/01
Temat
Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych (zakup w formie umowy sprzedaży)
Nazwa jednostki
PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-09-20 13:09:40
Numer
Temat
zamówienie do 130 000,00 zł - Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, okien dachowych oraz naprawa kominów na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
Nazwa jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-09-20 09:02:11
Numer
2021/BZP 00184984/01
Temat
Budowa ul. Borówkowej etap II, Karminowej etap I oraz Oliwkowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-09-20 10:43:15
Numer
2021/BZP 00185191/01
Temat
Przebudowa pomieszczeń sterylizatorni w budynku C Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji