ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Edukacyjny w Osiecznicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-08-11 09:02:46
Numer
573092-N-2020
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-08-11 11:34:45
Numer
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-08-10 11:44:09
Numer
572704-N-2020
Temat
Zakup i dostawa węgla klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2020 roku
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-08-10 13:38:40
Numer
572777-N-2020
Temat
Cyfryzacja (skanowanie) operatów technicznych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Międzyrzeczu o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-08-10 15:45:45
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym: o cenę na warsztaty z obsługi komputera pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-08-10 12:07:53
Numer
572763-N-2020
Temat
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Studzionka
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-08-10 11:04:42
Numer
570787- N-2020
Temat
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą powiatową 1053F (km 2+746,97 – km 2+567,67 ) w miejscowości Kiełpin – Zielona Góra w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-08-10 11:36:20
Numer
572358- N-2020
Temat
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-08-07 16:54:27
Numer
572317-N-2020
Temat
Usługi szkoleniowe: kurs operatora wózka widłowego, kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV (E-eksploatacja), kurs obsługi koparko-ładowarki, kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica”
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-08-07 13:09:06
Numer
572331-N-2020
Temat
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Jasień od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021r.
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-08-07 12:24:09
Numer
570765-N-2020
Temat
Opracowanie i realizacja kursów e-learningowychoraz usługi tłumaczenia w zakresie języka niemieckiego i angielskiego. [BZP.271.52.2020.AZ]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-08-07 14:35:37
Numer
572448-N-2020
Temat
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-08-07 08:51:43
Numer
572116-N-2020
Temat
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-08-07 12:58:58
Numer
569178-N-2020
Temat
Modernizacja chodnika przy ul. Norwida w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.49.2020.AN]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-08-06 12:41:09
Numer
570702-N-2020
Temat
Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Żary oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Żary do szkół poza terenem gminy na podstawie szkolnych biletów miesięcznych w okresie wrzesień- grudzień 2020 roku
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-08-06 15:12:41
Numer
570641-N-2020
Temat
Zakup oraz dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu pn.: „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-08-06 12:35:23
Numer
570724-N-2020
Temat
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-08-06 15:11:00
Numer
570808-N-2020
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-08-06 10:35:26
Numer
570405-N-2020
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg wewnętrznych – ulica Nowy Kisielin – Sosnowa, Nowy Kisielin – Modrzewiowa, Nowy Kisielin – Jesionowa, Nowy Kisielin – Klonowa w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-08-06 13:31:23
Numer
OSO.4464.K.1.2020 - nie podlega publikacji
Temat
Dowożenie uczniów i opiekunów do szkół na terenie Gminy Żagań w ramach ulgowych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 - zadanie nr 1 i zadanie nr 2.
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji