ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-06-22 08:28:38
Numer
Temat
ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU W PARKU MIEJSKIM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH (NA DZIAŁCE NR EWID. 469/4)
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-06-22 14:25:51
Numer
2021/BZP 00090560/01
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-06-22 08:35:58
Numer
Temat
Budowa placu zabaw przy ul. Jesionowej w Strzelcach Krajeńskich
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-06-22 12:33:08
Numer
2021/BZP 00090237/01
Temat
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wiechlicach oraz Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym w gminie Szprotawa
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-06-22 09:06:46
Numer
1/BIP/2021 - nie podlega publikacji
Temat
DZIERŻAWA TERENU NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI PODCZAS IMPREZY "JARMARK ŚW. MICHAŁA 2021" HANDEL I GASTRONOMIA
Nazwa jednostki
Żagański Pałac Kultury
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-06-22 09:30:51
Numer
2/BIP/2021 - nie podlega publikacji
Temat
DZIERŻAWA TERENU NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI PODCZAS IMPREZY "JARMARK ŚW. MICHAŁA 2021" WESOŁE MIASTECZKO
Nazwa jednostki
Żagański Pałac Kultury
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-06-22 14:20:22
Numer
2021/BZP 00090515/01
Temat
Adaptacja budynku oświatowego przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej na potrzeby Klubu dziecięcego i przedszkola
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-06-22 13:12:33
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-06-22 10:29:05
Numer
2021/BZP/00089820/01
Temat
Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry [BZP.271.24.2021.MA]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-06-22 13:36:47
Numer
2021/BZP 00090384/01
Temat
Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-06-21 14:45:39
Numer
Temat
Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych, specjalistycznych luster do sali zajęć tańca terapeutycznego
Nazwa jednostki
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Wschowie
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-06-21 09:15:27
Numer
2021/BZP 00088376/01
Temat
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Stypułowie.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-06-21 15:16:20
Numer
Temat
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie, Gmina Łagów, woj. Lubuskie’
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-06-21 13:59:08
Numer
2021/BZP 00088839/01
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań pn. „Modernizacja parku Słowiańskiego” oraz „Przebudowa schodów w parku Słowiańskim” [BZP.271.21.2021.BD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-06-21 13:35:15
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-06-21 10:08:53
Numer
Temat
Obsługa komórek organizacyjnych szpitala w zakresie usług porządkowo – czystościowych – SP ZOZ Sulechów
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-06-21 10:17:09
Numer
Temat
DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-06-18 15:17:56
Numer
Temat
Najem gabinetu lekarskiego wraz z częściami wspólnymi
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-06-18 13:14:54
Numer
Temat
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-06-18 11:22:30
Numer
2021/BZP 00087394/01
Temat
Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1028F relacji Bobrowniki - Otyń oraz Budowa oświetlenia drogowego w m. Niedoradz – ul. Drzewna, Krasickiego, Kwiatowa, Podgórna
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji