ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Edukacyjny w Osiecznicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-09-23 11:28:15
Numer
588412-N-2020
Temat
Cyfryzacja (skanowanie) operatów technicznych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Międzyrzeczu o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-09-23 15:07:35
Numer
588782-N-2020
Temat
WARSZTATY DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE SŁUBICKIM”, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 8 NOWOCZESNA EDUKACJA, DZIAŁANIA 8.4 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, PODDZIAŁANIA 8.4.1 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT.
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-09-23 09:42:18
Numer
588331-N-2020
Temat
Dostawa materiałów szewnych do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-09-23 13:59:32
Numer
588258-N-2020
Temat
BADANIA ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z OPRACOWANIEM ICH WYNIKÓW W ZWIĄZKU Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU PRZY UL. RATUSZOWEJ
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-09-22 09:30:16
Numer
586184-N-2020
Temat
Utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji i zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.57.2020.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-09-22 14:17:57
Numer
Temat
Dosatwa sprzetu do iniekcji do Zachodniego Cenmtrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-09-22 15:57:05
Numer
588252-N-2020
Temat
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-09-22 18:26:29
Numer
588272-N-2020
Temat
Oświetlenie terenu Gminy Żagań lampami solarnymi
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-09-22 13:11:16
Numer
587997-N-2020
Temat
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-09-22 14:57:01
Numer
587259-N-2020
Temat
Przebudowa ul. Dojazdowej oraz ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.62.2020.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-09-22 09:16:57
Numer
586204N-2020
Temat
Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-09-21 14:01:18
Numer
Temat
Rozeznanie cenowe - usługi kominiarskie
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-09-21 13:15:46
Numer
xxxXyyyYzzzZ
Temat
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy”.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-09-21 15:09:05
Numer
Temat
Gmina Sława wspiera wykluczonych- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-09-21 15:16:13
Numer
587341-N-2020
Temat
"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego 4x4 dla OSP Strużka
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-09-21 13:35:40
Numer
587266-N-2020
Temat
Sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-09-21 11:15:34
Numer
587205-N-2020
Temat
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Skwierzyna na działkach nr 327 i 320 obręb 2 Skwierzyna
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-09-18 15:43:58
Numer
586852-N-2020
Temat
Dowozy szkolne uczniów z terenu Gminy Witnica w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-09-18 15:31:54
Numer
587131-N-2020
Temat
Bankowa obsługa budżetu Województwa Lubuskiego.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-09-18 10:10:19
Numer
Temat
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji