ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2023-03-15 14:40:16
Numer
2023/BZP 00137466/01
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina - gmina Nowogród Bobrzański
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2023-03-14 09:32:47
Numer
2023/BZP 00133851/01 z dnia 2023-03-14
Temat
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego - materiały biurowe
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2023-03-15 12:32:00
Numer
2023BZP 00135231/01
Temat
ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2023-03-14 12:48:07
Numer
2023/BZP 00134624/01
Temat
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2023-03-14 12:50:06
Numer
2023/BZP00134306/01
Temat
Modernizacja kąpieliska miejskiego w obrębie akwenu wodnego „Stawy” w Nowym Miasteczku
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2023-03-14 15:03:45
Numer
2023/BZP 00135422/01
Temat
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dobrej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Myśliborskiej [BZP.271.9.2023.MG]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2023-03-14 13:34:37
Numer
2023/BZP 00134834/01
Temat
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w strefach mieszkaniowych: ul. Wojska Polskiego i ul. Sportowa w Krzeszycach oraz skanalizowanie miejscowości Krasnołęg
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2023-03-14 10:37:01
Numer
2023/BZP 00134057/01
Temat
Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2023-03-14 15:44:22
Numer
2023/BZP 00053060/01/P
Temat
PRZEBUDOWA NIECKI BASENOWEJ KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2023-03-13 13:44:58
Numer
2023/BZP 00132024/01 z dnias 13.03.2023
Temat
Budowa placów zabaw w miejscowościach Myszęcin i Ojerzyce
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2023-03-13 11:44:39
Numer
Temat
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Staropole
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2023-03-13 12:26:06
Numer
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00132382/01
Temat
„Termomodernizacja budynku przedszkola gminnego "Chatka Puchatka" w Starym Kurowie”
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2023-03-13 11:18:30
Numer
2023/BZP 00131780/01
Temat
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Czerna-Iłowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz budowa ścieżki rowerowej od wiaduktu nad A18 do m. Konin Żagański w ciągu DP 1079F
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2023-03-22 13:21:00
Numer
2023/BZP 00132967
Temat
Budowa przedszkola w miejscowości Brzeźnica
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2023-03-10 12:40:52
Numer
Temat
Budowa ujęcia wody (studni głębinowej), modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami technologicznymi, budowa sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp36
Data publikacji
2023-03-10 18:18:48
Numer
2023/BZP 00129684
Temat
Roboty budowlane. Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 1 w Witnicy.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp37
Data publikacji
2023-03-08 10:29:37
Numer
2023/BZP 00125501
Temat
„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyłęg oraz zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, służącego do obsługi i utrzymania systemu kanalizacji”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp38
Data publikacji
2023-03-07 18:50:25
Numer
2023/BZP 00123854/01
Temat
Remonty, naprawy, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania: Roboty w zakresie naprawy oznakowania dróg.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp39
Data publikacji
2023-03-08 10:11:52
Numer
2023/BZP 00124595
Temat
Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań - zadanie nr I, II "
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp40
Data publikacji
2023-03-22 13:13:02
Numer
2023/BZP 00122950
Temat
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wrzesiny i Chotków
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji