ˆ

Zapytania ofertowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Słubicka 6 w Krośnie Odrzańskim

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-09 07:51:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jędro
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-09 07:56:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jędro
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-09 07:56:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Pionierów 5 w Krośnie Odrzańskim

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-04 08:35:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jędro
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-04 08:36:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jędro
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-04 08:36:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 6 w Krośnie Odrzańskim

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-04 08:32:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jędro
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-04 08:33:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jędro
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-04 08:33:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2871 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grobla 47A w Krośnie Odrzańskim

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-04 08:17:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jędro
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-04 08:18:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jędro
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-04 08:18:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 25 w Krośnie Odrzańskim

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-04 08:01:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jędro
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-04 08:03:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jędro
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-04 08:04:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 41 w Krośnie Odrzańskim

Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 41 w Krośnie Odrzańskim

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim w, ul. Kościuszki 41
Przedmiot zamówienia:
Termomodernizacja oraz remont pokrycia dachowego zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez Biuro Projektów i opinii technicznych Konrad Chmieliński
Termin wykonania zamówienia:
6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Warunki płatności:
Przelewem w ciągu 14 dni od daty odbioru robót
Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót
Termin i miejsce składania ofert:
Niezależnie od sposobu dostarczenia oferty (w formie papierowej lub elektronicznie) oferta musi zostać dostarczona najpóźniej do 16 lipca 2021r. do godz. 1500 do biura zarządcy nieruchomości ( ) , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.
Oferta:
Pisemnie przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów,
Oferta w formie papierowej powinna być złożona  zamawiającemu w zaklejonej kopercie z napisem „Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego  przy ul. Kościuszki 41
 w Krośnie Odrzańskim”  oraz nazwą i dokładnym adresem, numerami telefonów oferenta.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert posiłkując się dokonaną wizją lokalną oraz projektem(do wglądu w siedzibie zamawiającego).
Otwarcie ofert:
W dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 1300 w siedzibie zarządcy nieruchomości Krosno Odrzańskie,
ul. Wiejska 23.
Termin i miejsce zawarcia umowy:
Umowa zostanie zawarta w siedzibie zarządcy nieruchomości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-02 12:16:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jędro
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-02 12:17:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jędro
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-02 12:17:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »