ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do budowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-01-10 09:42:14 przez Michał Jędro

Akapit nr - brak tytułu

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do budowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim
Zapytanie ofertowe
na zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do budowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4, pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO – nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych).
I. ZAMAWIAJĄCY:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul.Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie
II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do budowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
III. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena 100 %
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 29.02.2024 r.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
  2. Oferta powinna być:
–           opatrzona pieczątką firmową,
–           posiadać datę sporządzenia,
–           zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
–           podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę cenową (załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 31.01.2024r. do godziny 12ºº, pok. nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska23, 66-600 Krosno Odrzańskie w kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do budowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim.” lub przesłać na adres e-mail:
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE: Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Kornelia Rymaszewska,
IX. ZAŁĄCZNIKI: Wzór formularza ofertowego.
 
« powrót do poprzedniej strony