ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2024/2025 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-01-22 07:42:04 przez Michał Jędro

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 22.01.2023 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
- zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2024/2025 roku
 
W związku z potrzebą zaopatrzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w materiały budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów.
 
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP: 926-10-00-601
 
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów budowlanych w 2024/2025 roku do ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1. do niniejszego zapytania.
 
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia
Materiały budowlane kupowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Materiały budowlane muszą być dostępne w sklepach, hurtowniach zlokalizowanych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
Materiały winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty, przedstawiona cena winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
 
Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 
 
Termin wykonania zamówienia do 31.01.2025 r.
Ofertę cenową należy złożyć do 29.01.2024 r. do godziny 12.00, pokój nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.
Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „ Oferta na zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie w 2024/2025 roku”.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Papierowski, tel. 68 383 5185.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony