ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2022/2023 rokuDrukuj informację Zamówienie publiczne: zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2022/2023 roku

Szczegóły informacji

zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2022/2023 roku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zakup

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-01-26 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-01-19 przez Zbigniew Lubczyński

Treść:

Krosno Odrzańskie, 19.01.2022 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
- zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2022/2023 roku
 
W związku z potrzebą zaopatrzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w materiały budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów.
 
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP: 926-10-00-601
 
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów budowlanych w 2022/2023 roku do ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1. do niniejszego zapytania.
 
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia
Materiały budowlane kupowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Materiały budowlane muszą być dostępne w sklepach, hurtowniach zlokalizowanych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
Materiały winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty, przedstawiona cena winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
 
Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zamierza dokonać zamówienia na szacunkową kwotę ok. 100.000,00 brutto w ramach kwoty umownej ZGKiM zastrzega zmiany w rodzajach asortymentu zamówienia materiałów budowlanych określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamówionych materiałów.
Termin wykonania zamówienia do 31.01.2023 r.
Ofertę cenową należy złożyć do 26.01.2022 r. do godziny 12.00, pokój nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.
Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „ Oferta na zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie w 2022/2023 roku”.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Papierowski, tel. 68 383 5185.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-19 12:39:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Jakubczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-19 12:41:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jędro
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-05 07:44:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony