ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy Pl.Wolności 12

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-17 13:26:53 przez Józef Brzezicki, informacja należąca do archiwum

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej działając na podstawie Uchwały Rady  Miejskiej w Iłowej nr 165/5/XVII/08 z dnia   18  lipca  2008 r. informuje że w dniu 24.11.2022 r. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul.Żeromskiego 25 pok. nr 11 odbędzie się I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy Pl.Wolności 12 składający się z 1 pomieszczenia z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową o pow. użytkowej 25,23 m2.
Wysokość miesięcznej kwoty najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 14,36 złotych netto.
Cena wywoławcza  przetargu o prawo zawarcia umowy najmu wynosi :
362,30 zł =  25,23 m2 * 7,18 * 2,00
Przetarg odbędzie się w w/w dniu o godzinie 10:00.
Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata kwoty wylicytowanej w przetargu + 23 % podatek VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, które należy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2022 r do godz. 9.00:
-   przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłowej nr 38 9658 0006 0000 0257 2003 0001
Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Zakładu.
Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobą , która przetarg wygra , będzie wpłacenie przez nią różnicy pomiędzy ceną wylicytowaną , a wpłaconym wadium + podatek VAT 23 % w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w przypadku odstąpienia osoby , która przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu.
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Iłowa, dnia 17.11.2022 r.
« powrót do poprzedniej strony