ˆ

Do pobrania

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:23:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 8/2022 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z dnia 25.02. 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie ZGKiM w Iłowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki

Zmiany z dnia: 2022-01-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:27:54 Edycja elementu załącznik do informacji ARCHIWUM - Zarządzenie Nr 10/2021 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki
16:27:37 Edycja elementu załącznik do informacji ARCHIWUM - Zarządzenie nr 13/2018 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki
16:27:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE nr 5/2022 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - Nazwa elementu do którego przynależy Józef Brzezicki

Zmiany z dnia: 2021-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:54:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zasady segregacji odpadów w Gminie Iłowa - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki
11:47:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki
11:46:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki
11:45:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o zawarcie umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli (użytkowników) nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki
11:43:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zlecenie wywozu nieczystości płynnych - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki
11:43:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony