ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 4/2022Drukuj informację Przetarg numer: 4/2022

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 4/2022

Ogłaszający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na pomieszczenia po byłej kotłowni miejskiej położonej w Iłowej przy ul. Surzyna składający się z 4 pomieszczeń , z przeznaczeniem pod pomieszczenia gospodarcze, składy magazynowe, itp. o pow. użytkowej 66,47 m2.

Ogłoszono dnia: 2022-07-29 12:00:00 przez

Data przetargu

2022-08-08 10:00:00

Miejsce

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul.Żeromskiego 25 pok. nr 11

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza przetargu o prawo zawarcia umowy najmu wynosi :
954,51 zł = 66,47 m2 * 7,18 * 2
Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata kwoty wylicytowanej w przetargu + 23 % podatek VAT

Wadium

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze .
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, które należy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2022 r do godz. 9.00:
- przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłowej nr 38 9658 0006 0000 0257 2003 0001
Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Zakładu.

Informacje dodatkowe

Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobą , która przetarg wygra , będzie wpłacenie przez nią różnicy pomiędzy ceną wylicytowaną , a wpłaconym wadium + podatek VAT 23 % w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia przetargu oraz złożenie pisemnego oświadczenia o: - zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i braku zastrzeżeń co jego stanu technicznego, - zobowiązaniu do wykonania remontu pomieszczenia wraz z ewentualnym przyłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej, uzyskania wymaganych zgód własnym kosztem i staraniem, - zobowiązaniu się do zwrotu przedmiotu umowy w stanie z dokonanymi ulepszeniami bez dochodzenia od wynajmującego roszczeń z tego tytułu dokonaych nakładów finansowych Wadium przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w przypadku odstąpienia osoby , która przetarg wygra od zawarcia umowy najmu . Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn . Pomieszczenie jest do remontu. Remont pomieszczenia wraz z doprowadzeniem wszelkich mediów i uzyskania wszelkich zgód administracyjnych, przyszły Najemca, znając jego stan techniczny przy podpisywaniu umowy najmu, wykona własnym staraniem, w całości na własny koszt, a w przypadku zdania go z powrotem do zasobów Gminy nie może żądać zwrotu równowartości poniesionych nakładów i ulepszeń na wyremontowane pomieszczenie. Wysokość miesięcznej kwoty najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 3,59 złotych netto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Kowczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-29 12:01:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Józef Brzezicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-29 12:01:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Józef Brzezicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-29 12:01:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony