ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-01 19:00:35 przez Marcin Strzelczyk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam, co następuje:

Załączniki