ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-03-27 09:28:05
Numer
526643-N-2020
Temat
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.22.2020.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-03-27 10:36:59
Numer
527320-N-2020
Temat
„Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych ul. Forteczna Zachodnia oraz ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-03-27 15:13:08
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach.”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-03-27 10:07:10
Numer
526631-N-2020
Temat
Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej – Kontrakt IX realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie .Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I". [BZP.271.17.2020.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-03-27 17:01:36
Numer
527214-N-2020
Temat
Utworzenie Klubu dziecięcego „Maluszek” w Gminie Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-03-26 10:57:20
Numer
526977-N-2020
Temat
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: Część 1 - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Krajeńskich: budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem Zadanie realizowane w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Część 2 - Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz Część 3 - Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-03-26 12:50:20
Numer
Temat
Dostawa i montaż eksponatów oraz urządzeń w celu przygotowania miejsca spotkań oraz paleościeżki w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-03-26 12:54:43
Numer
Temat
Adaptacja klasy na miejsce spotkań w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-03-26 15:22:43
Numer
526937-N-2020
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek”
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-03-26 09:38:17
Numer
526909-N-2020
Temat
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-03-26 17:51:15
Numer
527209-N-2020
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Plac Wolności”
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-03-26 08:06:20
Numer
526536-N-2020
Temat
Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu
Nazwa jednostki
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-03-25 13:17:27
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na: wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-03-25 13:11:39
Numer
526617-N-2020
Temat
Dostawa paliw płynnych w 2020/2021.
Nazwa jednostki
Nowy BIP Testowy
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-03-25 13:28:15
Numer
526617-N-2020
Temat
Dostawa paliw płynnych w 2020/2021.
Nazwa jednostki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-03-25 15:01:02
Numer
Temat
„Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020 – 2022 (sektor I – III Związku)”
Nazwa jednostki
Związek Gmin SGO5
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-03-25 12:10:00
Numer
526699-N-2020
Temat
Budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym - etap I.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-03-25 14:23:41
Numer
526835-N-2020
Temat
Budowa systemu klimatyzacji w istniejącym budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-03-24 13:49:24
Numer
Temat
Zorganizowanie i koordynowanie praktyk/staży wraz z wypłaceniem stypendium dla 55 uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kostrzynie nad Odrą u pracodawców lub przedsiębiorców w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk.
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-03-23 13:26:02
Numer
526036-N-2020
Temat
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: 1. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” 2. „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama) 3. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji