ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-08-13 14:22:36
Numer
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Przygotowanie i dostawa posiłków dla Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Otyń
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-08-13 21:35:42
Numer
574097-N-2020
Temat
Usługi szkoleniowe: kurs operatora wózka widłowego, kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV (E-eksploatacja), kurs obsługi koparko-ładowarki, kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica”
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-08-13 13:34:23
Numer
Temat
Dostawa produktów leczniczych do żywienia jelitowego i pozajelitowego
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-08-13 09:21:52
Numer
574203-N-2020
Temat
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku – III przetarg 11/ZP-PN/2020
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-08-13 22:54:26
Numer
Temat
Dostawa nowego mikrobusa 9 miejscowego
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-08-13 08:38:19
Numer
573239-N-2020
Temat
Budowa 10 „Zielonych Ładowarek” na terenie miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-08-12 15:09:35
Numer
573983-N-2020
Temat
Odbiór i zagospodarowanie w 2020 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-08-12 10:40:52
Numer
Temat
Przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Zwierzyn roku szkolnym 2020/2021
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-08-12 17:32:44
Numer
573948-N-2020
Temat
Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-08-12 23:14:43
Numer
574048-N-2020
Temat
PRACE REMONTOWE w BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BOŻNÓW NR 56, Gmina Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-08-12 11:47:28
Numer
Temat
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 18.600.000,00 zł.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-08-11 12:44:58
Numer
572914-N-2020 z dnia 2020-08-11
Temat
„Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021.”
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-08-11 09:02:46
Numer
573092-N-2020
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-08-11 23:56:11
Numer
573539-N-2020
Temat
Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Bogaczów i Pierzwin
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-08-11 11:34:45
Numer
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-08-11 16:08:11
Numer
573103-N-2020
Temat
DOSTOSOWANIE OBIEKTU BYŁEGO INTERNATU PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SŁUBICACH NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ „NASZA CHATA"
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-08-10 11:44:09
Numer
572704-N-2020
Temat
Zakup i dostawa węgla klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2020 roku
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-08-10 13:38:40
Numer
572777-N-2020
Temat
Cyfryzacja (skanowanie) operatów technicznych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Międzyrzeczu o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-08-10 15:45:45
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym: o cenę na warsztaty z obsługi komputera pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-08-10 12:07:53
Numer
572763-N-2020
Temat
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Studzionka
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji