ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Dostępność

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-07 08:01:12 przez Grzegorz Ryczek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
 • Wstęp Deklaracji
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/zuk/
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-24.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-09-24.
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej:   . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683512177. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 • Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)
 • Dostępność architektoniczna
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście boczne do budynku ZUK jest bezprogowe z poziomu chodnika.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
 • Wstęp Deklaracji
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/zuk/
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-24.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-09-24.
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej:   . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683512177. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 • Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)
 • Dostępność architektoniczna
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście boczne do budynku ZUK jest bezprogowe z poziomu chodnika.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ryczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-07 07:59:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Ryczek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-07 08:01:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Ryczek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07 08:42:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
406 raz(y)