ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2019-06-24
Termin składania dokumentów
2019-07-05 14:30:00
Stanowisko
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział techniczny
Lp: 2
Data ogłoszenia
2018-05-21
Termin składania dokumentów
2018-06-15 14:00:00
Stanowisko
Młodszy inspektor ds. technicznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział techniczny
Lp: 3
Data ogłoszenia
2018-05-21
Termin składania dokumentów
2018-06-15 14:00:00
Stanowisko
Starszy inspektor ds. BHP
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział techniczny
Lp: 4
Data ogłoszenia
2017-02-10
Termin składania dokumentów
2017-02-28 14:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Finanse