ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

usługi wywozu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-08-22 12:00:17 przez Danuta Moder

Akapit nr - brak tytułu

Ustala się cenę oczyszczenia 1 mścieków dostarczonych do zlewni Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. pojazdami asenizacyjnymi jak w tabeli nr 1
 
Tabela nr 1.
Lp.
Rodzaj ścieków
Jednostka miary
Wartość netto [zł/m3]
Podatek
[zł]
Cena (wartość brutto  )
1.
Ścieki bytowe
1m3
6,00
0,48
6,48
2.
Ścieki  z przenośnych toalet typu toi-toi
1m3
20,95
1,68
22,63
 
§ 2.
Ustala się cenę za wywóz i oczyszczenie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Sulęcin jak w tabeli nr 2
 
Tabela nr 2
Lp.
Rodzaj usługi
Jednostka miar
Cena netto zł
Podatek zł
Cena  brutto zł
1.
Wywóz i oczyszczenie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (*)
1 m3
( wg. zużycia wody )
13,04
1,04
14,08
    
§ 3.
 
Ustala się cenę za odbiór osadu z oczyszczalni przydomowych z terenu Gminy Sulęcin jak
w tabeli nr 3
 
Tabela nr 3
 
Lp.
Ilość oczyszczanych oczyszczalni przydomowych na 1 kurs pojazdu
Cena netto zł za 1 oczyszczalnię
Podatek zł
Cena  brutto zł za 1 oczyszczalnię
1.
1 oczyszczalnia przydomowa
139,00
11,12
150,12
2.
2 oczyszczalnie przydomowe
  93,00
  7,44
100,44
3.
3 oczyszczalnie przydomowe
  70,00
  5,60
  75,60
    
 
 
§ 4.
 
Ustala się cenę za transport ścieków ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Sulęcin jak w tabeli nr 4
 
Tabela nr 4.
 
Lp.
Rodzaj usługi
Strefa
Jednostka
Cena netto zł
Podatek zł
Cena  brutto zł
1.
 
 
 
 
 
 
 
Transport ścieków ze zbiorników bezodpływowych (*)
( na zgłoszenie )
( za kurs )
( ** )
Strefa I Sulęcin, Ostrów, Długoszyn, Brzeźno, Żubrów
Miechów, Wędrzyn, Trzemeszno, Grochowo, Kolonia Glisno
1 kurs
93,00
7,44
100,44
2.
Strefa II
Tursk, Małuszów, Drogomin, Trzebów, Rychlik, Wielowieś, Długoszynek, Zarzyń, Lubniewice, Glisno, Świerczów, Krzeszyce, Rudna i Maszków.
1 kurs
186,00
14,88
200,88
 
Uwagi:
* - sposób rozliczenia wynikający z tabeli nr 2 ma zastosowanie u Odbiorców, u których odbiór ścieków liczony jest wg zużycia wody.
** - transport dotyczy tylko wywozu. Do każdego kursu dolicza się koszt oczyszczenia faktycznej ilości odebranych ścieków wg cennika oczyszczania ścieków bytowych dostarczonych do zlewni Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.
( tabela nr 1).
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony