ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-08-23 13:28:55 przez Danuta Moder, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Ustala się, na okres od 1 stycznia 2017 r do 30 czerwca 2018 r., ceny i stawki opłat za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. w wysokościach:
Odbiorcy  usług wodociągowych
Nazwa
Opis
Wartość netto [zł/m3]
Stawka opłaty abonam.
netto [zł/pkt/m-c]
Podatek
VAT
8%
Cena brutto
[zł/m3] _ _ _ _ _ _ _ stawka opłaty abonament. brutto [zł/pkt/m-c]
ODBIORCY  INDYWIDUALNI (GOSPODARSTWA DOMOWE)
 
 
Grupa 1.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza
głównego, korzystający tylko z usług
wodociągowych
3,80
 
0,30
4,10
 
5,45
0,44
5,89
Grupa 2.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza głównego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,80
 
0,30
4,10
 
3,89
0,31
4,20
Grupa 3.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm, korzystający tylko z usług
wodociągowych
3,80
 
0,30
4,10
 
4,21
0,34
4,55
Grupa 4.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,80
 
0,30
4,10
 
3,27
0,26
3,53
Grupa 5.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza
lokalowego, korzystający tylko z usług
wodociągowych
3,80
 
0,30
4,10
 
3,12
0,25
3,37
Grupa 6.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,80
 
0,30
4,10
 
1,56
0,12
1,68
ODBIORCY  PRZEMYSŁOWI
 
 
 
Grupa 7.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów produkcji (w której woda wchodzi w skład albo w bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi) lub na cele konfekcjonowania, rozliczani wg wodomierza głównego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,83
 
0,31
4,14
 
3,89
0,31
4,20
Grupa 8.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów produkcji (w której woda wchodzi w skład albo w bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi) lub na cele konfekcjonowania, rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,83
 
0,31
4,14
 
1,56
0,12
1,68
Grupa 9.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wodomierza głównego, korzystający tylko z usług wodociągowych.
3,85
 
0,31
4,16
 
5,45
0,44
5,89
Grupa 10.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wodomierza głównego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,85
 
0,31
4,16
 
3,89
0,31
4,20
Grupa 11.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg przeciętnych norm, korzystający tylko z usług wodociągowych.
3,85
 
0,31
4,16
 
4,21
0,34
4,55
Grupa 12.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych.
3,85
 
0,31
4,16
 
1,56
0,12
1,68
Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) usług kanalizacyjnych
Grupa 1.
Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, korzystający tylko z usług kanalizacyjnych
6,97
 
0,56
7,53
 
6,62
0,53
7,15
Grupa 2.
Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego,
korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
5,06
0,40
5,46
Grupa 3.
Odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych
norm, korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
4,44
0,36
4,80
Grupa 4.
Odbiorcy usług rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
1,56
0,12
1,68
         Odbiorcy  pozostali usług  kanalizacyjnych
Grupa 5.
Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, korzystający tylko z usług kanalizacyjnych
6,97
 
0,56
7,53
 
6,62
0,53
7,15
Grupa 6.
Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego,
korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
5,06
0,40
5,46
Grupa 7.
Odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych
norm, korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
4,44
0,36
4,80
Grupa 8.
Odbiorcy usług rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
1,56
0,12
1,68
 
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.
 
L.p.
Opis
        Stawka opłaty
   netto
[zł/szt]
Podatek
VAT
8%
Stawka opłaty brutto
[zł/szt]
1.
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
225,00
18,00
243,00
2.
Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych
215,00
17,20
232,20

Akapit nr - brak tytułu

Ustala się, na okres od 1 stycznia 2017 r do 30 czerwca 2018 r., ceny i stawki opłat za zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.  w wysokościach:
 
Odbiorcy  usług wodociągowych
 
Nazwa
Opis
Wartość netto [zł/m3]
Stawka opłaty abonam.
netto [zł/pkt/m-c]
Podatek
VAT
8%
Cena brutto
[zł/m3] _ _ _ _ _ _ _ stawka opłaty abonament. brutto [zł/pkt/m-c]
ODBIORCY  INDYWIDUALNI (GOSPODARSTWA DOMOWE)
 
 
Grupa 1.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza
głównego, korzystający tylko z usług
wodociągowych
3,80
 
0,30
4,10
 
5,45
0,44
5,89
Grupa 2.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza głównego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,80
 
0,30
4,10
 
3,89
0,31
4,20
Grupa 3.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm, korzystający tylko z usług
wodociągowych
3,80
 
0,30
4,10
 
4,21
0,34
4,55
Grupa 4.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,80
 
0,30
4,10
 
3,27
0,26
3,53
Grupa 5.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza
lokalowego, korzystający tylko z usług
wodociągowych
3,80
 
0,30
4,10
 
3,12
0,25
3,37
Grupa 6.
Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,80
 
0,30
4,10
 
1,56
0,12
1,68
ODBIORCY  PRZEMYSŁOWI
 
 
 
Grupa 7.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów produkcji (w której woda wchodzi w skład albo w bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi) lub na cele konfekcjonowania, rozliczani wg wodomierza głównego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,83
 
0,31
4,14
 
3,89
0,31
4,20
Grupa 8.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów produkcji (w której woda wchodzi w skład albo w bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi) lub na cele konfekcjonowania, rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,83
 
0,31
4,14
 
1,56
0,12
1,68
Grupa 9.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wodomierza głównego, korzystający tylko z usług wodociągowych.
3,85
 
0,31
4,16
 
5,45
0,44
5,89
Grupa 10.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wodomierza głównego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych
3,85
 
0,31
4,16
 
3,89
0,31
4,20
Grupa 11.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg przeciętnych norm, korzystający tylko z usług wodociągowych.
3,85
 
0,31
4,16
 
4,21
0,34
4,55
Grupa 12.
Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych.
3,85
 
0,31
4,16
 
1,56
0,12
1,68
Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) usług kanalizacyjnych
Grupa 1.
Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, korzystający tylko z usług kanalizacyjnych
6,97
 
0,56
7,53
 
6,62
0,53
7,15
Grupa 2.
Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego,
korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
5,06
0,40
5,46
Grupa 3.
Odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych
norm, korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
4,44
0,36
4,80
Grupa 4.
Odbiorcy usług rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
1,56
0,12
1,68
         Odbiorcy  pozostali usług  kanalizacyjnych
Grupa 5.
Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, korzystający tylko z usług kanalizacyjnych
6,97
 
0,56
7,53
 
6,62
0,53
7,15
Grupa 6.
Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego,
korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
5,06
0,40
5,46
Grupa 7.
Odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych
norm, korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
4,44
0,36
4,80
Grupa 8.
Odbiorcy usług rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług kanalizacyjnych i wodociągowych
6,97
 
0,56
7,53
 
1,56
0,12
1,68
 
 
 
 
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.
 
L.p.
Opis
        Stawka opłaty
   netto
[zł/szt]
Podatek
VAT
8%
Stawka opłaty brutto
[zł/szt]
1.
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
 
225,00
18,00
243,00
2.
Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych
 
215,00
17,20
232,20

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony