ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-15 07:55:48 przez Danuta Moder

Akapit nr - brak tytułu

2016 rok
IZIG.6845.32.2016 31.12.2016 dzierżawa środków trwałych i gruntów + 9 aneksów od 31.12.2016 do 31.12.2019 31.12.2019 nie 2100,00 zł/m-c 75 600,00
umowa zlecenia stałej obsługi prawnej 25.08.2016 stała obsługa prawna od 01.09.2016 na czas nieokreślony cz. nieokr. x od 01.09.2016 do 31.12.2016 r.  -2500,00 zł/m-c
od 01.01.2017 r. -3 700,00 zł/m-c
 
aneks nr 1 do um. zlecenia stałej obsługi prawnej 30.12.2016 zmiana terminu płatności od 01.01.2017 na czas nieokreślony cz. nieokr. x X  
umowa partnerska 16.12.2016 umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Rozwój społeczeństwa
informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e- usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego.
od 16.12.2016 na czas realizacji projektu
oraz 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności na rzecz Lidera Projektu
brak x płatne w transzach  1 626 384,52
aneks nr 1 do umowy partnerskiej 27.12.2016 zmiana załącznika nr 1 - zestawienie wartościowo - rzeczowe x x x x
aneks nr 2 do umowy partnerskiej 28.02.2017 zmiana § 4 ust. 2 pkt 5 x x x x
aneks nr 3 do umowy partnerskiej 12.07.2017 zmiana nazwy Partnera x x x x
aneks nr 4 do umowy partnerskiej 25.01.2018 zmiana nazwy partnera x x x x
umowa 29.12.2016 wykonywanie czynności w zakresie bhp od 01.01.2017 na czas nieokreślony cz. nieokr. x 350,00 zł/m-c*  
umowa powierzenia przetwarzania danych osob. 24.05.2018 umowa powierzenia danych osobowych od 24.05.2018 na czas nieokreslony cz. nieokr. x X  
porozumienie w sprawie cesji z zakładu
budżetowego
29.11.2016 usługi telekomunikacyjne -  Wędrzyn, internet DSL od 01.01.2017 na czas nieokreślony cz. nieokr. x wg cennika - 40,98 zł /m-c  
aneks nr TEL00011647714  26.04.2017 dostęp do internetu DSL od 26.04.2017 na 24 m-ce 25.04.2019 tak wg cennika - 83,77 zł/m-c  
008/066/11/2016 30.11.2016 usługi telekomunikacyjne - telefony od 01.01.2017 na 24 m-ce 31.12.2018 tak 152,00 zł/m-c  
umowa  02.12.2016 deratyzacja sieci w Sulęcinie i Wędrzynie od 01.01.2017 do 31.12.2021 31.12.2021 nie 2900,00 zł/półrocze 29 000,00
aneks do umowy 03.09.2018 zmiana §1 i 5 umowy jak wyżej j.w. j.w x  
723418/CCK/2016 14.11.2016 wydanie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego - Prezes Zbiorczyk od 14.11.2016 na 2 lata 13.11.2018 nie 306,50 zł- opłata jednorazowa 306,50
1/2016 19.12.2016 przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych od 01.01.2017 na czas nieokreślony cz. nieokr. x 555,00 zł/2 m-ce  
umowa serwisu brokerskiego 14.12.2016 prowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi od 01.01.2017 na czas nieokreślony cz. nieokr. x bezpłatna  
porozumienie dotyczące przeniesienia praw i obowiązków
usług telekomunikacyjnych - cesja
21.12.2016 usługi telekomunikacyjne od 01.01.2017  25.11.2017 tak wg cennika usług telekomunikacyjnych  
aneks do umowy o świadczenie usług
telekominikacyjnych
31.10.2017 usługi telekomunikacyjne od 31.10.2017 do 24.01.2020 24.01.2020 tak wg cennika usług telekomunikacyjnych  
UM14/D003161042/504126241 16.03.2018 internet S - 4 tablety od 16.03.2018 na 24 m-ce 15.03.2020 tak wg cennika usług telekomunikacyjnych  
7449/2016 29.12.2016 wywóz odpadów od 01.01.2017 na czas nieokreślony cz. nieokr. x za usuwanie odpadów z pojemników - 454,56 zł/m-c
za jednorazowe usuwanie odpadów z kontenera - 508,20 zł
za wywóz odpadow skratki - 390,00 zł/Mg
za dzierżawę kontenera - 40,00 zł/m-c
 
ID 347984/P 02.12.2016 usługi pocztowe od 02.01.2017 do 31.12.2019 31.12.2019 nie zgodnie z cennikami obowiązującymi w dniu nadania
 przesyłek
 
545/2016 30.12.2016 opieka medyczna - badania profilaktyczne pracowników od 01.01.2017  do 31.12.2021 31.12.2021 nie zgodnie z obowiązującym cennikiem   
aneks nr 1/2018 do umowy 545/2016 01.03.2018 nowy cennik badań profilaktycznych od 01.05.2018 do 31.12.2021 31.12.2021 nie zgodnie z obowiązującym cennikiem   
umowa powierzenia prztwarzania danych  24.05.2018 przetwarzanie danych osobowych na czas obowiązywania umowy głownej x x x  
01/T/2016 28.12.2016 usługi telekomunikacyjne AGNES-GSM, transmisja danych od 01.01.2017 na 24 m-ce 31.12.2019 tak zgodnie z załączonym cennikiem usług
telekomunikacyjnych AGNES-GSM
 
1017/003/2016/GR1 30.12.2016 usługi telemetryczne - 4 pojazdy od 01.01.2017 na 36 m-cy 31.12.2020 nie 40,00 zł/m-c/za 1 terminal 5 760,00
UA2016121444829 14.12.2016 świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych od 01.01.2017 na czas nieokreślony cz. nieokr. x 159,20 zł/m-c  
umowa  powierzenia przetwarzania danych 29.03.2018 umowa powierzenia przetwarzania danych na czas obowiązywania umowy głównej cz. nieokr. x X  
« powrót do poprzedniej strony