ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Umowy archiwalne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-03-04 09:40:11 przez Danuta Moder, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Lp. Firma Numer umowy/nazwa umowy Data umowy Treść Data końcowa Wartość :
w kwotach netto z zakładami
w kwotach brutto z osobami fizycznymi
Wartość całej umowy
 w kwotach netto/brutto
2016 rok
1 Gmina Sulęcin OA.2501.6.2016 01.08.2016 umowa najmu lokalu 31.12.2016 471,54 zł/m-c 2 357,70
2 Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowa kompleksowa pakietu Mój Biznes Aktywny 09.08.2016 prowadzenie rachunku i usługi bankowe 31.01.2017 wg taryfy  
3 Biuro Współpracy Projektowej 1/2016 13.09.2016 wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z wnioskami o wydanie decyzji 31.10.2016 2 000,00 zł /1 operat 18 000,00
4 Gmina Sulęcin IZGiG.6845.26.2016 03.10.2016 najem pomieszczenia  31.12.2016 76,83 zl za cały okres 76,83
5 ENERGA Obrót S.A. GKM.7021.103.2016 28.11.2016 dostawa energii elektrycznej 31.12.2017 wg taryfy  
6 Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. 1/12/2016 16.12.2016 opracowanie studium wykonalności w ramach projektu "Rozwoj społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e- usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego..." 29.12.2016 4000,00 zł jednorazowo 4 000,00
7 Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. 2/12/2016 16.12.2016 wykonanie analizy technicznej w ramach projektu "Rozwoj społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e- usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego..." 29.12.2016 4000,00 zł jednorazowo 4 000,00
8 EVORA sp. z o.o. umowa  22.12.2016 zakup paliwa 31.12.2017 wg ceny obowiązujacej na dzień tankowania
pomniejszonej o rabat
 
odstąpienie od umowy 26.06.2017 zakup paliwa 26.06.2017 x  
9 ENEA Operator sp. z o.o. 9000018185 29.12.2016 eksploatacja wyposażenia w stacji transformatorowej 31.12.2017 259,25 zł/m-c 3 111,00
10 ENEA Operator sp. z o.o. 9000018184 29.12.2016 eksploatacja wyposażenia w stacji transformatorowej 31.12.2017 259,25 zł/m-c 3 111,00
11 Orange ST004/2016/2004 23.09.2016 internet 22.09.2018 wg cennika - 14,99 zł /m-c  
12 CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji 723418/CCK/2016 14.11.2016 wydanie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego - Prezes Zbiorczyk 13.11.2018 306,50 zł- opłata jednorazowa 306,50
2017 rok
1 osoba fizyczna umowa zlecenie 15.03.2017 obsługa informatyczna 31.12.2017 800,00 zł /m-c brutto przy limicie 10godz/m-c  
2 EVORA sp. z o.o. umowa nr 1/06/ZWIK/2017 26.06.2017 zakup paliwa 31.12.2017 wg ceny obowiązujacej na dzień tankowania
pomniejszonej o rabat
 
3 FILTECH Technika Odwadniania Osadów sp z o.o. umowa 18.08.2017 wyczyszczenie stawu retencyjnego 30.11.2017 589,00 zł /tona suchej masy od 45 000,00
do 90 000,00
4 Marek Stańczyk PUH ANMA umowa 25.09.2017 remont centralnego ogrzewania i wymiana kotła grzewczego 20.10.2017 23 700,00 jednorazowo 23 700,00
5  N. Gamoń Spółka Jawna umowa najmu pojazdu nr 007/PK/2017 25.10.2017 najem samochodu ciężarowego 05.12.2017 28 500,00 zł /m-c 40 500,00
aneks do umowy najmu pojazdu nr 007/PK/2017 30.11.2017 przedłużenie okresu najmu 31.12.2017 12 000,00 zł za grudzień
aneks do umowy najmu pojazdu nr 007/PK/2017 29.12.2017 przedłużenie okresu najmu 12.01.2018 0,00 zł
aneks do umowy najmu pojazdu nr 007/PK/2017 12.01.2018 przedłużenie okresu najmu 03.02.2018 0,00 zł
aneks do umowy najmu pojazdu nr 007/PK/2017 01.02.2018 przedłużenie okresu najmu 02.03.2018 0,00 zł
6 WIZAL Bis Zakład Usługowy Elektroniki
i Systemów Alarmowych Krzysztof Płomiński
umowa serwisowa systemu monitoringu 02.01.2017 serwis systemu monitoringu 31.12.2018 od 01.01.2017 do 31.12.2017 -2 210,00 zł/półrocz 12 220,00
aneks nr 1 do umowy serwisowej systemu
monitoingu
brak serwis systemu monitoringu -  dodatkowe punkty 31.12.2018 od 01.01.2018 do 31.12.2018 - 3 900,00 zł /półrocze
7 Gmina Sulęcin IZIG.6850.1.2017 07.04.2017 użyczenie gruntu - działka 7/4 w obrębie Żubrów 06.04.2027 bezpłatne zakończenie
12.10.2018
8  Ziemia Polska sp. z o.o. umowa dzierżawy 08.05.2017 1.dzierżawa nieruchomości dla Ziem Polskich w celu prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów biodegradowalnych
2. odbiór odpadów od Zwik w Sulęcinie
07.05.2027 1.w okresie prowadzenia działaności - czynsz dzierżawny - 30 000,00 zł /rok
2.w okresie prowadzenia działaności - odbiór odpadów -60,00 zł /tonę
zakończenie
 12.10.2018
aneks nr 1 do umowy dzierżawy 26.04.2018 przedłużenie okresu przygotowawczego 07.11.2018 X  
9 Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. umowa 25.09.2017 przeprowadzenie procedur przetargowych 30.04.2018 10 000,00 zł /za 1 przetarg 30 000,00
aneks nr 1 do umowy z dnia 25.09.2017 28.02.2018 zmiana  terminu wykonania umowy 30.06.2018 X
aneks nr 2 do umowy z dnia 25.09.2017 29.06.2018 zmiana terminu wykonania umowy 31.10.2018 X
10 ENEA Spółka Akcyjna GKM.7021.92.2017 08.11.2017 sprzedaż energii elektrycznej 31.12.2018 wg cennika  
2018 rok
1 HALLEY.PL AKTUARIUSZE SP z o.o. 018.01.033/SP 18.01.2018 aktuarialne wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze x 1 199,00 zł jednorazowo 1 199,00
2 Perceptus sp. z o.o. 1/2018 19.01.2018 dostarczenie sprzętu komputerowego 09.02.2018 93 000,00 zł jednorazowo 93 000,00
3 SID Szkolenia i Doradztwo sp z o.o. umowa 29.01.2018 przygotowanie projektu wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 01.03.2018 4 500,00 zł jednorazowo 4 500,00
4 Elektromechanika Chłodnicza Piotr Bieńko nr 05/2018  29.05.2018 dostarczenie i montaż klimatyzacji 26.06.2018 3 960,00 zł /1 sztukę 19 800,00
5 osoba fizyczna 1/2018 02.01.2018 doręczenie faktur 21.12.2018 0,75 zł brutto za 1 sztukę   
6 Evora Spółka z o.o. ZWIK.SP.KDZ.073.1.2018 03.01.2018 zakup paliwa 31.12.2018 ceny obowiązujące na dzień tankowania pomniejszone 
o rabat 2%
 
7 PHU ZBIGTAR Zbigniew Tarka nr 2 14.02.2018 wywóz osadów ściekowych 31.12.2018 104,00 zł/tonę 166 400,00
8 ENEA Operator sp. z o.o. 9000030709 30.03.2018 eksploatacja wyposażenia w stacji transformatorowej 31.12.2018 259,25 zł/m-c 2 333,25
9 ENEA Operator sp. z o.o. 9000030702 30.03.2018 eksploatacja wyposażenia w stacji transformatorowej 31.12.2018 259,25 zł/m-c 2 333,25
10 Firma Handlowa BOSS COMPUTERS
Andrzej Szymański
nr 3/Z/2018 17.04.2018 wdrożenie e-usług dla ludności 01.06.2018 75 000,00 zł jednorazowo 75 000,00
aneks nr 1 do umowy nr 3/Z/2018 30.05.2018 zmiana terminu wykonania umowy 21.06.2018 x  
aneks nr 2 do umowy nr 3/Z/2018 21.06.2018 zmiana terminu wykonania umowy 31.07.2018 x  
11 Aktywne Systemy Treningowe Anna Reszel umowa 06.07.2018 wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych 30.07.2018 1500,00 zł- jednorazowo 1 500,00
12 Agencja wspierania Ochrony Środowiska umowa na realizację zadania 16.10.2018 wykonanie analiz ryzyka ujęcia wody   16000,00 zl jednorazowa zakończenie
14.11.2018
13 HYDRO-MARKO sp. z o.o. s.k. 134/SK/IM/245-18/11/WJMT/ZSŻ 20.11.2018 remont przepompowni ścieków Cmentarz w Żubrowie      
          28.12.2018 33000,00 zł jednorazowo 33 000,00
2019 rok
1 osoba fizyczna 1/2019 08.01.2019 doręczanie faktur 20.12.2019   zakończenie
30.01.2019

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony