ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-08-14 12:04:02 przez Krzysztof Stefaniak

Akapit nr - brak tytułu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. działa w oparciu o:
przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), Akt założycielski Umowę spółki z dnia  28.06.2016 r., Uchwałę Nr XXIII/164/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016 r., zezwolenie na prowadzenie działalności wydane decyzją Burmistrza Sulęcina Nr GKM.7021.2.32.2016 z dnia 24.11.2016 r. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1577 z późniejszymi zmianami).