Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-08-22 13:13:37 przez Danuta Moder, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

SPRZĘT Z OBSŁUGĄ/jednostka rozliczeniowa za każde rozpoczęte 0,5 godz.,
czas liczony od wyjazdu do powrotu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Sulęcinie Sp. z o. o.
Lp.
Nazwa
jednostka
cena netto
podatek VAT
1
JELCZ specjalny, ciśnieniowy
 ( WUKO) -  na terenie Gminy Sulęcin
1 godz.
250,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi
2
JELCZ specjalny, ciśnieniowy
 ( WUKO) na terenie Gminy Sulęcin - NADGODZINY
1 godz.
309,00 zł
3
SW-201 samochód specjalny do czyszczenia studni, przyłączy – na terenie Gminy
1 godz.
198,00 zł
4
SW-201 samochód specjalny do czyszczenia studni, przyłączy na terenie Gminy -NADGODZINY
1 godz.
257,00 zł
5
Koparka
1 godz.
100,00 zł
6
Minikoparka
1 godz.
80,00 zł
7
Ciągnik
1 godz.
65,00 zł
8
Ciągnik z kolebą
1 godz.
80,00 zł
9
Samochód dostawczy LUBLIN, FIAT, PEUGEOT PARTNER, PEUGEOT EKSPERT
1 godz.
50,00 zł
10
Samochód skrzyniowy 6 T
1 godz.
79,00 zł
11
Lokalizacja sieci ferromagnetycznych ( bez względu na użyty lokalizator )
1 godz.
35,00 zł
12
Zagęszczarka ( platformowa, skoczek )
1 godz.
45,00 zł
13
Wymiana wodomierza ( bez kosztów materiałowych ) na zlecenie odbiorcy
1 szt.
80,00 zł
14
Zaplombowanie wodomierza podlicznika, lokalowego lub w przypadku zerwania plomb przez Odbiorcę -  z dojazdem
1 szt.
39,00 zł
15
Odbiór techniczny wodomierza podlicznika
1 szt.
74,00 zł
 
ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE
Lp.
Nazwa
jednostka
cena netto
podatek VAT
1
Stawka roboczogodziny robót budowlano montażowych sieci
1 godz.
17,95 zł
wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi
2
Koszty ogólne do stawki roboczogodziny
 
64,10%
3
Zakup  materiałów
 
7%
4
zysk
 
10%
 
 
* Nadgodziny – ( po godzinach pracy, soboty, niedziele, święta )

Akapit nr - brak tytułu

W treści załącznika Zarządzenia Nr 2/1/2017, będącego podstawą kalkulacji cen usług,  wprowadza się następujące zmiany:
  1.  w pkt 1, kolumna nazwa, skreśla się „ JELCZ” i wpisuje „MAN”. Pozostała treść pkt 1 nie ulega zmianie.
  2. w pkt 2,  kolumna nazwa, skreśla się „ JELCZ” i wpisuje „MAN”. Pozostała treść pkt 2 nie ulega zmianie.
  3. w pkt 6, kolumna cena netto, skreśla się wartość 80,00 zł, a wpisuje wartość 60,00 zł.
  4. dodaje się pkt 16 o treści jak niżej:
 
l.p.
Nazwa
jednostka
Cena netto
Podatek VAT
16
Wynajem agregatu prądotwórczego o mocy
28 – 40 kW ( bez paliwa )
 
1 doba
 
90,00 zł
wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi

Akapit nr - brak tytułu

ZMIANA
W treści załącznika Zarządzenia Nr 2/1/2017, będącego podstawą kalkulacji cen usług,  wprowadza się następujące zmiany:
  1.  w pkt 1, kolumna nazwa, skreśla się „ JELCZ” i wpisuje „MAN”. Pozostała treść pkt 1 nie ulega zmianie.
  2. w pkt 2, kolumna nazwa, skreśla się „ JELCZ ” i wpisuje „MAN”. Pozostała treść pkt 2 nie ulega zmianie.
  3. w pkt 6, kolumna cena netto, skreśla się wartość 80,00 zł, a wpisuje wartość 60,00 zł.
  4. dodaje się pkt 16 o treści jak niżej:
 
l.p.
Nazwa
jednostka
Cena netto
Podatek VAT
16
Wynajem agregatu prądotwórczego o mocy
28 – 40 kW ( bez paliwa )
 
1 doba
 
90,00 zł
wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi

Akapit nr - brak tytułu

ZMIANA
W treści załącznika Zarządzenia Nr 2/1/2017, będącego podstawą kalkulacji cen usług,  zmienia się zapis pkt 16, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. 
i otrzymuje on brzmienie:
 
l.p.
Nazwa
jednostka
Cena netto
Podatek VAT
16
1. Wynajem agregatu prądotwórczego o mocy
28  kW ( bez paliwa )
 
1 doba
 
120,00 zł
wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi
2. Wynajem agregatu prądotwórczego o mocy
40 kW ( bez paliwa )
1 doba
130,00 zł
wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi

Załączniki